00 Kinderopvang: registratie

Als u een gastouderbureau of kindercentrum wilt beginnen, dan moet u zich melden bij de gemeente. U moet namelijk uw gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang laten registreren. Zonder deze registratie zijn uw gastouders niet officieel goedgekeurd en komen de ouders van de kinderen die u opvangt niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Uw voorziening voor kinderopvang en eventueel aangesloten gastouders moet/moeten in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden geregistreerd. Zonder registratie in het LRKP is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Aanmelding vindt plaats bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Als er iets wijzigt in uw aanmeldgegevens, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente.