26 januari informatiebijeenkomst uitbreiding industrieterrein Bolle Akker

17 januari 2023
Inwoners

De gemeente heeft grond gekocht ten zuiden van industrieterrein Bolle Akker. Het is de bedoeling dat deze grond wordt gebruikt voor de uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente noemt dit plan Bolle Akker II.

Graag nodigen we ondernemers en inwoners uit om mee te denken in de vervolgstappen voor de ontwikkeling van dit plan. Hiervoor is er op 26 januari vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst in Grand Café Zaal ’t Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt teruggeblikt op de resultaten van de twee eerdere bijeenkomsten. Vervolgens wordt het concept-stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Hierop kunt u tijdens de avond uw reactie geven. De inbreng wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van het plan.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Ruud Oude Griep door een mail te sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Bolle Akker II’, of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.