Aanduiding politieke groepering op kandidatenlijst

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een politieke groepering (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) kan bij het centraal stembureau de aanduiding voor op de kandidatenlijst registreren. Als registratie bij een eerdere verkiezing is gebeurd, hoeft dat niet opnieuw.

Voor tijdige registratie voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart moet het verzoek voor de aanduiding uiterlijk op maandag 20 december 2021 schriftelijk bij het centraal stembureau binnen zijn. De aanduiding telt niet meer dan 35 letters of andere tekens. Voor de registratie betaalt een politieke groepering een waarborgsom van € 112,50 aan de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek horen de volgende stukken:

  1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. Een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
  3. Een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
  4. Een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Voor meer informatie over de registratie van een politieke groepering kun je terecht bij de gemeente.

Gemert, 26 oktober 2021

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel, burgemeester M.S. van Veen