Aangifte rechtsfeiten in het buitenland

Beschrijving

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, moet u die laten registreren in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Denk aan een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. Deze buitenlandse documenten noemen we ook wel brondocumenten.

Voorwaarden

Het brondocument is:

  • een origineel document;
  • opgesteld in het land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  • opgesteld door een bevoegde instantie;
  • wanneer nodig gelegaliseerd en/of vertaald.

Documenten uit het buitenland moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigde vertaler in Nederland. Als documenten door de afgevende instantie al in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden deze in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan er naar een Nederlandse vertaling worden gevraagd. Wilt u weten of een brondocument aan de vereisten voldoet? Maak dan een afspraak.

Wat neemt u mee

  • een geldig legitimatiebewijs het originele buitenlandse document, eventueel met de benodigde legalisaties. Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u per land nakijken wat er met uw documenten moet gebeuren 
  • Indien nodig, een vertaling van het brondocument in het Engels, Frans, Duits of Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler.
  • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren? Dan kunt u een verklaring conform art 2.9 wet BRP nodig hebben. Dit is het geval als minimaal 1 van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Indien van toepassing kunt u het formulier hier downloadenexterne-link-icoon.
  • U dient er zelf voor te zorgen dat het document, wanneer dit nodig is, wordt gelegaliseerd. Soms kan dit betekenen dat u zelf naar het land van herkomst moet gaan, om te zorgen voor de nodige legalisatieverklaringen. Een andere mogelijkheid is dat een nieuw (gelegaliseerd) document wordt opgevraagd via daar nog wonende familie.

Kosten en duur

Meestal duurt de registratie twee weken. Dit kan verschillen van geval tot geval. Als nader onderzoek nodig is, kan het langer duren. De inschrijving van uw brondocument in de basisregistratie personen is gratis. Een brondocument laten vertalen en/of legaliseren is niet gratis. Deze kosten zijn per land verschillend en kunt u navragen bij de betreffende ambassade of bevoegde autoriteit.

Bijzonderheden

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk of overlijden na de registratie in de BRP ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke taken van de gemeente Den Haag.