default iconAanvraagformulier Gemeentelijke Onderscheiding

De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft bij besluit van 17 december 1997 de “Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel” vastgesteld, die, met instemming van de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, door het college van burgemeester en wethouders kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid tegenover hen die zich hetzij individueel hetzij in georganiseerd verband in belangrijke mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap op maatschappelijk gebied. 

De onderscheiding bestaat uit een toekenningsbesluit, draagspeld en uit een bronzen beeldje dat een groep van mensen voorstelt waarin één persoon naar voren staat, symboliserende de leidende, inspirerende, voorgaande functie van diegene op de groep.

Aanvraagformulier Gemeentelijke Onderscheiding