winkelwagen met zwerfafval en daaromheen nog meer zwerfafval

trash iconAanvraagformulier initiatieven "aanpak zwerfafval"

Wie kunnen een initiatief indienen middels dit formulier?

  1. Inwoners of georganiseerde inwoners van de gemeente Gemert-Bakel.
  2. Groepen/verenigingen of ondernemers namens of samen met bewoners van de gemeente Gemert-Bakel
  3. Medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel

Waaraan moet uw initiatief voldoen?

  • Het initiatief zorgt voor een vermindering van zwerfafval binnen de gemeente Gemert-Bakel;
  • Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte, met uitzondering van festivals en/of evenementen;
  • Waar nodig is dit initiatief afgestemd met andere projecten zoals de ‘Landelijk Schoonmaakdag’.