Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide 2016

2016

161216 Persbericht voorbereiding gezondheidsadvies in volle gang.pdf

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning – bouw
Voor het bouwen van nieuwe geitenstallen aan Muizenhol 1 heeft de ondernemer een omgevingsvergunning onderdeel bouw nodig. Zijn aanvraag is door het college niet ontvankelijke verklaard en buiten behandeling gelaten. De procedure is hiermee gestopt, wat inhoudt dat de aanvraag van tafel is. De ondernemer is het niet eens met het besluit van het college en heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is in behandeling bij de bezwarencommissie. Een eventuele nieuwe aanvraag valt onder het voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft in verband met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen. Hiermee is een verbod van een jaar opgelegd voor het vestigen van een nieuwe geitenhouderij of uitbreiding van bebouwing van een bestaande geitenhouderij. Het gaat dus over ruimtelijke procedures. Nieuwe aanvragen worden tijdelijk niet in behandeling genomen. Lopende aanvragen vallen niet onder het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit betekent dat de gemeente een jaar de tijd heeft om een bestemmingsplan te maken waarin duidelijk is waar geitenhouderijen in Gemert-Bakel gewenst zijn. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het beleid anders wordt dan het nu is. Het voorbereidingsbesluit biedt vooral de tijd en ruimte om alle nodige feiten en informatie in beeld te krijgen.

161202 Persbericht aanvullend voorbereidingsbesluit geitenhouderijen.pdf

161115 Persbericht voorbereidingsbesluit geitenhouderijen.pdf

Meer informatie?

actueel | archief 2017 | Archief 2016