document iconActueel nieuws

 • Informatiebijeenkomst herinrichting Oranjebuurt in Bakel

  We hebben de bewoners van de Oranjebuurt in mei van dit jaar geïnformeerd over de start van het project en proces herinrichting Oranjebuurt. Mede dankzij de grote opkomst die avond, hebben we veel informatie op kunnen halen. Met deze input en onze kaders zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het opstellen van een visie op de wijk. Deze en een globale uitvoeringsplanning zijn nu gereed. De visie, planning en vervolgstappen naar het ontwerp per straat gaan we nu bespreken met de bewoners.

  Afbeelding van inwoners van de Oranjebuurt in Bakel die naar een presentatie kijken en luisteren
 • Informatiebijeenkomst uitbreiding industrieterrein Bolle Akker en Ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost op 12 december

  De gemeente heeft grond gekocht ten zuiden van het industrieterrein Bolle Akker. Het is de bedoeling dat deze grond wordt gebruikt voor de uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente noemt dit plan Bolle Akker II. De ontwikkeling van Bolle Akker II staat hoog op de prioriteitenlijst van het college.

 • Autodelen in Gemert: informatiebijeenkomst geïnteresseerden

  Deelauto's in gemeente Gemert-Bakel beschikbaar voor geïnteresseerden.

 • Wil je volgend jaar gaan (ver)bouwen?

  Vanaf 1 januari gelden de Omgevingswet én de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb).

 • Commissaris van de Koning op bezoek in Gemert-Bakel

  Commissaris van de Koning Ina Adema was woensdag op werkbezoek in onze gemeente. Na een gesprek met burgemeester Michiel van Veen en de fractievoorzitters van de politieke partijen, bezocht ze natuurgebied De Stippelberg. Dit gevarieerde bos ligt goed verscholen bij De Rips. Met regenlaarzen aan was het op deze herfstdag echt genieten van het afwisselende Brabants landschap met bos, heide en vennen. Boswachter Sjaak Smits van Staatsbosbeheer liet zien waar de wilde zwijnen eten en boswachter Bart van der Aa van Natuurmonumenten vertelde enthousiast over de Peelrandbreuk. Hoe de natuur hier beschermd wordt tegen natuurbranden liet Wally Paridaans van de Veiligheidsregio Brabant-zuidoost zien. Kortom, een geslaagde kennismaking met onze mooie Brabantse gemeente!

 • Geslaagde terugblik op de boomfeestdagen

  Woensdag 22 november is het boomfeestseizoen in onze gemeente van start gegaan. Wethouder Willeke van Zeeland heeft het seizoen feestelijk geopend. Dit jaar is het thema ‘Opgroeien met bomen!’. Woensdag 22 en donderdag de 23 november zijn er op de Leijgraafhof in De Mortel bomen geplant. Door deze bijdrage aan de groene leefomgeving kunnen kinderen uit de gemeente Gemert-Bakel samen opgroeien met de bomen die zij zelf hebben geplant.

 • Heb je bouwplannen?

  Vanaf 2024 krijg je dan met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) te maken. Als je al een vergunning hebt ontvangen voor je bouwplan, dan blijft deze gewoon geldig. Je hoeft dan niets te doen. Moet de gemeente (het waterschap of de provincie) je aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het huidige recht.

 • Ben Bizzie Beweeguurtjes in Gemert-Bakel

  Ben jij al bekend met de Ben Bizzie Beweeguurtjes? Ben Bizzie beweeguurtjes zijn vrije sportuurtjes op woensdagmiddagen voor leerlingen van basisscholen uit de gemeente Gemert-Bakel. Iedere basisschool komt per schooljaar 2 blokken van 3 weken hiervoor in aanmerking. Tot nu toe zijn de beweeguurtjes in gymzalen gehouden in Elsendorp, Handel en Gemert. In ieder blok hebben zich ruim 50 enthousiaste kinderen aangemeld om samen te gaan sporten!

 • Orange the World 2023

  Gemeente Gemert-Bakel is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Alle meisjes en vrouwen in Gemert-Bakel moeten overal en altijd, veilig kunnen zijn. Daarom kleurt het gemeentehuis en het gemeentearchief oranje en is op 27 november de Orange the World vlag gehesen door wethouder Wilmie Steeghs. Wilmie Steeghs: “Alle vrouwen en meisjes in deze wereld moeten in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken; over waar ze heen gaan, wat ze doen en wie ze liefhebben, zónder angst voor geweld”.