Nieuws

Van

Tot en met

Vergadering monumentencommissie

De eerstvolgende vergadering is op dinsdagmiddag 16 mei aanstaande in het gemeentehuis. Het openbare gedeelte is van 12:45 uur tot uiterlijk 13.30 uur. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn?

Extra hulp in de huishouding?

Hebt u dit jaar al dertien uur extra ingekocht? Dan heeft u uw maximum aantal uren verbruikt. Hebt u tot nu toe minder dan dertien uur afgenomen?

Over geld en armoede: Cashen!

Acteurs van Helder Theater spelen een interactieve en informatieve voorstelling. Centraal staan vragen als: Hoe bewust ga je om met geld? Wat is de waarde van geld?