Nieuws

Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen.

Extreme neerslag: hoe verder?

Na de extreme regenval in Gemert op 19 mei heeft de gemeente veel meldingen van wateroverlast ontvangen. In totaal is de enquête wateroverlast tachtig keer ingevuld.

Let op: eikenprocessierupsen

Ze zijn weer volop aanwezig: eikenprocessierupsen. Door de gehele gemeente zijn veel rupsnesten aanwezig. Er zijn al honderden meldingen ontvangen.

Wateroverlast enquete

Om een goed beeld te krijgen van de wateroverlast bij u in de straat helpt u ons om de vragenlijst te beantwoorden.

Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet

Ruim 5000 keer per jaar wordt er in de Brabantse natuur van alles gedumpt. Koelkasten, bankstellen, asbest, vuilniszakken en synthetisch drugsafval.

Gras maaien: soms mag het iets minder voor de bij!

Grasveldjes of gazons maken een belangrijk onderdeel uit van het openbaar groen in de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente beheert ongeveer 40 hectare aan dit soort grasveldjes of gazons.