Adviescommissie Omgevingskwaliteit & vergaderagenda

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het erfgoed in de gemeente. Aanvragen voor een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een rijks- of gemeentelijk monument worden conform wetgeving en de gemeentelijke erfgoedverordening voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor advies.

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit adviseert vanuit het behoud van het monument. Dat wil niet zeggen dat er niets mogelijk is; sterker nog: behoud vindt vaak plaats door goed gebruik van het monument. De gemeente hecht veel aandacht aan vooroverleg. Initiatiefnemers worden daarom geadviseerd in een vroeg stadium, dus voor een vergunningaanvraag, al in overleg met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit te treden. Dit betreft een vooroverleg. Ga naar de pagina met daarop de legesverordening om om de kosten te vinden. 

In een vooroverleg kan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit de initiatiefnemer wijzen op eventuele (on)mogelijkheden en meedenken over oplossingen/denkrichtingen. Dit bespaart vaak tijd en kosten. Het traject voor de vergunningaanvraag kan daarmee worden verkort. Vaak wordt gevraagd om een waarde stellend bouwhistorisch onderzoek waarin het gebouw wordt gewaardeerd. Dit onderzoek vormt de basis voor toetsing en advisering en wordt als uitgangspunt gebruikt voor ontwerp. Een locatiebezoek kan ook onderdeel uitmaken van een advisering.

Leden

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen in de architectuur, stedenbouw of monumentenzorg:

NaamSpecialisatie
De heer Emile van Vugt (voorzitter)(historische) stedenbouw
Mevrouw Karlijn de Wildbouwhistorie
Mevrouw Stefanie Weserrestauratie architectuur
De heer Laurijs Weytsrestauratie architectuur
De heer Wolfgang Holz landschap
Mevrouw Anette de Langelokale geschiedenis
De heer Hans Pennings (plaatsvervangend archivaris)lokale geschiedenis
Mevrouw Nicole Vereijken-Hagebolsnotulist

Gijs Verkuijlen (ambtelijk secretaris) ondersteunt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. U kunt uw vragen stellen via gemeente@gemert-bakel.nl.

Vergadering Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert eens per vier weken:

DatumTijd
10 januari 202413.30 - 16.30 uur
7 februari 202413.30 - 16.30 uur
6 maart 202413.30 - 16.30 uur
10 april 202413.30 - 16.30 uur
8 mei 2024 13.30 - 16.30 uur
29 mei 202413.30 - 16.30 uur
26 juni 202413.30 - 16.30 uur
24 juli 202413.30 - 16.30 uur
21 augustus 202413.30 - 16.30 uur
18 september 2024 13.30 - 16.30 uur
16 oktober 202413.30 - 16.30 uur
13 november 202413.30 - 16.30 uur
11 december 202413.30 - 16.30 uur

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 in ruimte J0.02. 

OnderwerpTijd
Welkom14.00 - 14.30 uur

Kasteel, Gemert                                                        

 • Aanvraag omgevingsvergunning: Voorburcht, Jezuïtenvleugel
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Hoofdburcht

14.30 - 15.30 uur

Gildepad 1, Bakel                                                                                  

 • Aanvraag geveldoorvoer t.b.v. CV-ketel
15.30 - 15.45 uur

Broekstraat 36, Gemert (locatiebezoek)                      

 • Adviesverzoek: Verbouwen boerderij
16.00 - 16.30 uur

Kromstraat 6, Gemert (locatiebezoek)                                   

 • Vooroverleg: Verbouwen boerderij                                             
16.30 - 17.00 uur 
Rondvraag en sluiting                                                17.00 - 17.10 uur

Heeft u een plan dat besproken dient te worden tijdens de vergadering? Dien dan de stukken in via het Omgevingsloket. Hierna wordt het plan zo snel mogelijk op de agenda geplaatst.

Het overleg is openbaar en wisselend fysiek (op het gemeentehuis in Gemert) en digitaal (via Microsoft Teams). De agenda voor het overleg wordt de week voor het overleg gepubliceerd. Wilt u aanwezig zijn bij het overleg? U bent van harte welkom. Meldt u zich wel van tevoren even aan via gemeente@gemert-bakel.nl.

Wilt u het verslag van de vergadering ontvangen? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een adviesplicht. Als het gaat om een uitgebreide procedure moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht om advies worden gevraagd. De Rijksdienst doet dat namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze adviesplicht geldt voor ingrijpende wijzigingen bij rijksmonumenten zoals:

 • herbestemming;
 • (gedeeltelijke) sloop;
 • reconstructie;
 • grote restauraties en verbouwingen;
 • wijzigen van een beschermde parkaanleg of nieuwbouw in een beschermde
 • groenaanleg.

Meer informatie hierover vindt u op de website van cultureel erfgoedexterne-link-icoon

Provincie Noord-Brabant

Ligt het rijksmonument in het buitengebied? Dan dient, naast de adviescommissie Omgevingskwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ook de provincie een advies te geven.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Brabantexterne-link-icoon