A.E.A.G. (Anne) de Laat

Fractievoorzitter Lokale Realisten

Nevenfuncties
FunctieBezoldigd/onbezoldigd
Onderwijsassistent B – Udens CollegeBezoldigd
Lid ouderraad KC BerglarenOnbezoldigd