A.E.A.G. (Anne) de Laat

Fractievoorzitter Lokale Realisten

Nevenfuncties
Functie Bezoldigd/onbezoldigd
Telefoniste DAC Zuidoost B.V. Bezoldigd
Lid ouderraad KC Berglaren Onbezoldigd