Archeologisch onderzoek

Archeologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het verleden van de mensheid door middel van materiële resten. Deze resten bevinden zich onder de grond in de vorm van funderingen van gebouwen, graven, gereedschappen en andere artefacten. Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en daarom ook veel archeologische resten in de grond. Zo hebben er onderzoeken plaatsgevonden in Gemert waarbij veel informatie is vergaard over hoe het dorp er in de middeleeuwen uitzag en hebben we door archeologisch onderzoek kunnen bevestigen dat Bakel één van de oudste dorpen van Brabant is!

Waarom archeologisch onderzoek?

In de Erfgoedwet is geregeld dat het verboden is om een archeologische vindplaats te verstoren. De gemeente, ontwikkelaars en particulieren die willen bouwen moeten hier rekening mee houden in hun plannen. Dit wordt gedaan omdat archeologische resten kwetsbaar zijn, eenmaal verstoord is hun informatie voor altijd verloren. Daarom moet er in sommige gevallen, voordat er mag worden gebouwd, een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Deze informatie wordt vastgelegd en behouden voor de toekomst. Een onderzoek wordt niet uitgevoerd door de gemeente, maar door archeologisch onderzoeksbureau.

Wat betekent dit voor mijn aanvraag?

In de bestemmingsplannen heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de kans op het aantreffen van archeologische resten. Hieraan is een zogenaamde vrijstellingsnorm gekoppeld. Als de kans op archeologische resten niet zo hoog is, mag er meer gegraven worden zonder verplicht onderzoek. Als de kans op archeologische resten hoog is, zijn de regels over graafwerk strenger. Op deze manier heeft de gemeente gewaarborgd dat archeologische vindplaatsen zo min mogelijk verstoord worden. Als u van plan bent om ergens te bouwen of grootschalig grondverzet te doen, kunt u zelf vooraf een inschatting maken of u hierbij archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Dit kan door het bestemmingsplan te raadplegen.externe-link-icoon Als gemeente helpen wij u graag bij uw initiatief, indien u vragen heeft over archeologie kunt u deze via de e-mail stellen via gemeente@gemert-bakel.nl.

Metaaldetectie

De gemeente Gemert-Bakel heeft geen bijzondere regels gesteld aan het gebruik van een metaaldetector. Binnen onze gemeente gelden dus de landelijke regels. Deze regels zijn opgesteld om te voorkomen dat onbedoeld archeologische vindplaatsen verstoord worden. De regels zijn:

  • Zoeken mag alleen met toestemming van de eigenaar van de grond.
  • Zoeken mag alleen in de bouwvoor (bovenste 30cm) of in losse grond (bijvoorbeeld storthopen, afgevoerde grond uit bouwputten).
  • Het is niet toegestaan vondsten uit hun oorspronkelijke archeologische lagen of sporen te verwijderen.
  • Zoeken mag niet op archeologische monumenten of op terreinen waar archeologisch onderzoek plaats vindt.
  • Indien duidelijk sprake is van een archeologische vindplaats dient contact te worden opgenomen met de gemeente.
  • Vondsten die historisch of archeologisch interessant zijn worden gemeld bij de gemeente. Bijzondere vondsten moeten tijdelijk worden afgestaan voor documentatie waarna ze weer worden teruggegeven aan de vinder.

Vondst melden

Iedereen kan in de tuin wel eens iets tegenkomen waarvan hij vermoed dat het oud is. Heeft u iets gevonden waarvan u denkt dat het een archeologische vondst is? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@gemert-bakel.nl.