Begeleiding naar werk voor inwoners zonder een bijstandsuitkering

De gemeente kan u helpen en begeleiden bij het vinden van werk. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden u heeft om betaald werk te krijgen. Daarbij is de kortste weg naar werk leidend. De begeleiding gebeurt door Werkbedrijf Senzer. Een werkbedrijf ondersteunt mensen bij het vinden van werk. Senzer helpt jaarlijks honderden mensen aan een passende baan in een groot netwerk van werkgevers. Op de website van Senzer kunnen inwoners terecht voor alle vragen over werk.

Contact

In Gemert-Bakel werken de begeleiders van Senzer vanuit het gemeentehuis. Maak een afspraak met een klantbegeleider om te bekijken of deze regeling op u van toepassing is. Bel hiervoor met de gemeente via telefoonnummer 0492-582 444.

Voorwaarden

Om hulp te krijgen bij het vinden van werk, gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij UWV WERKbedrijfexterne-link-icoon
  • U moet voor een minimaal aantal uren beschikbaar te zijn.
  • U moet volledige medewerking geven bij het zoeken naar werk. Wij verwachten dat u onze afspraken nakomt en samen met ons het afgesproken traject afmaakt.

Wij kunnen u een bijdrage in de kosten van een traject vragen. Dit is afhankelijk van het inkomen.

Tips en aandachtspunten

  • Schrijf u eerst in bij het UWV WERKbedrijfexterne-link-icoon of bezoek het Werkplein op de Churchilllaan 109 in Helmond.
  • Bekijk welke banen bij u zouden passen.
  • Bedenk waar u goed in bent en waar u niet zo goed in bent.