Vergroot afbeelding: collage met daarin 2 afbeeldingen van bosgebieden.

Beheer gemeentebossen

17 oktober 2023
Inwoners

In onze gemeente liggen prachtige en grote bosgebieden

In onze gemeente liggen prachtige en grote bosgebieden. Een deel van deze bossen is eigendom van de gemeente Gemert-Bakel. Deze bosgebieden liggen verspreid over een aantal grotere bosgebieden in de gemeente, zoals Nederheide, De Krim, De Handelse Bossen en De Mortelse bossen. Daarnaast zijn er nog verschillende kleinere bospercelen in eigendom van de gemeente. Met het juiste beheer wordt gewerkt aan het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in onze bossen. In de gemeentebossen zijn verschillende recreatieve routes en voorzieningen aangelegd zodat iedereen van deze bossen kan genieten.

Boswerkzaamheden en houtproductie

Naast het werken aan de natuurwaarden en de beleefbaarheid van het bos, produceren onze bossen ook nog hout dat wordt gebruikt voor verschillende toepassingen zoals de bouw en verpakkingsmaterialen. De inkomsten uit de houtoogst kunnen worden gebruikt om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. Jaarlijks wordt maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid hout die er jaarlijks in de bossen van de gemeente Gemert-Bakel bijgroeit geoogst. De kapwerkzaamheden vinden plaats in het najaar, buiten het broedseizoen.

Dit jaar worden kapwerkzaamheden uitgevoerd in De Krim en in het oostelijk deel van bosgebied Nederheide. Door een deel van de bomen te kappen, wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van een natuurlijker en gevarieerder bos met meer inheemse loofbomen. In verband met de veiligheid zullen enkele paden tijdelijk voor bezoekers gesloten zijn. Dit zal duidelijk met borden aangegeven worden.

Bosrandenproject

Naast het normale bosonderhoud wordt dit jaar ook gewerkt aan een bosrandenproject. Op zo’n 15 locaties verspreid over de gemeente worden ‘strakke’ bosranden omgevormd tot meer gevarieerde bosranden met een rijke variatie aan kruiden en struiken. In deze gevarieerde bosranden vinden veel meer soorten planten en dieren een leef-, voedsel- en voortplantingsgebied. Met dit project werken we aan het behoud en versterken van de biodiversiteit in onze gemeente.

Duurzame toepassing van hout uit de gemeentebossen

Het hout dat vrij komt tijdens werkzaamheden in de gemeentebossen wordt gebruikt in de houtverwerkende industrie. Het grootste deel van het hout uit Gemert-Bakel wordt verwerkt tot plaatmateriaal voor de bouw. Hiermee blijft de CO2 in het hout voor lange tijd opgeslagen.

Ook willen we een deel van het hout uit onze bossen in onze eigen gemeente gaan hergebruiken. Bij de aanplant van nieuwe bomen zijn boompalen nodig om de bomen in de eerste jaren na aanplant steun te geven. Deze boom- en afzetpalen halen we dit jaar uit de eigen bossen!

Heb je vragen over het bosbeheer en de werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden? Dan kun je contact opnemen met adviesbureau Staro Natuur en Buitengebied via hun website.