Bekendmakingen 2021

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2022.
 

PDF220118 Vergunningen.pdf
PDF220118 Bekendmaking Beleidsregels Wet inburgering 2021 Gemert-Bakel.pdf
PDF220118 Aanleggen gereserveerde parkeerplaats De Waterrand Gemert.pdf
PDF220118 Verkeersbesluit Gerserveerde Parkeerplaats Waterrand Gemert.pdf

PDF220111 Vergunningen.pdf
PDF220111 Bekendmaking Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Blink en zienswijze ontwerpbegroting.pdf
PDF220111 Bekendmaking twee collegebesluiten Machtiging SEZ.pdf

PDF220104 Vergunningen.pdf
PDF220104 Uitschrijvingen.pdf
PDF220104 Bekendmaking Regeling briefadres gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF220104 1e wijziging APV Gemert-Bakel 2020.pdf

PDF211228 Vergunningen.pdf
PDF211228 Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage.pdf
PDF211228 Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening december 2021 ter inzage.pdf
PDF211228 Bekendmaking Externe mandaatbesluiten.pdf
PDF211228 Bekendmaking Beleidsregels Tozo gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF211228 Bekendmaking belastingverordeningen 2022.pdf
PDF211228 Bekendmaking zakelijke beschrijvingen exploitatieovereenkomsten Proeftuin Elsendorp.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Elsendorpseweg 28a.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Elsendorpseweg 86.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Elsendorpseweg 96a.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Gerele Peel 53.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Keizersven 34.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Paradijs 66.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Zeelandsedijk 30.pdf
PDF20211222 zakelijke beschrijving overeenkomst Zeelandsedijk 80.pdf

PDF211221 Vergunningen.pdf
PDF211221 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening De Biezen 3 ter inzage.pdf

PDF211214 Aanwijzing twee hondenuitrenveldjes Milheeze en Elsendorp.pdf
PDF211214 Aanwijzingsbesluit hondenuitrenveldjes.pdf
PDF211214 Situatietekening hondenuitrenplaats Elsendorp.pdf
PDF211214 Situatietekening hondenuitrenveld Milheeze.pdf

PDF211214 Bekendmaking beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b.pdf
PDF211214 Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, Weerijs ong. ter inzage.pdf
PDF211214 Vergunningen.pdf

PDF211207 Vergunningen.pdf
PDF211207 Uitschrijvingen.pdf
PDF211207 Ontwerpbestemmingsplan Proeftuin Elsendorp ter inzage.pdf
PDF211207 Collegebesluit tijdelijke subsidieregeling coronatoegangsbewijzen.pdf
PDF211207 Bekendmaking collegebesluit wijziging GR Peelgemeenten 2020.pdf
PDF211207 Bekendmaking nieuwe namen bouwplannen.pdf
PDFDoonheide Boekelseweg Vroede vrouwenbuurt tekening.pdf
PDFGagelhof De Rips.pdf
PDFTer Tuynen tekening.pdf
PDFVogelweide en Vogelweidegang tekening.pdf

PDF211130 Vergunningen.pdf
PDF211130 bekendmaking woonvisie 2020-2024.pdf
PDF211130 bekendmaking Verordening raadsonderzoek Rooije Hoefsedeijk 41.pdf
PDF211130 bekendmaking Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone centrum Gemert 2021-2025.pdf

PDF211123 Vergunningen.pdf
PDF211123 Uitschrijvingen.pdf
PDFGemert-Bakel Buitenruimteplan terugkoppeling inspraak w.pdf
PDF211123 NK Verkeersbesluit Churchill-laan Gemert.pdf
PDF211123 Besluiten Raad en College - GR Metropoolregio Eindhoven.pdf

PDF211116 Vergunningen.pdf
PDF211116 Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Doonheide II.pdf
PDF211116 Uitschrijvingen.pdf
PDF211116 Ontwerp BP en EP Doonheide II ter inzage.pdf
PDF211116 Ontwerp wijzigingsplan Oldert 5.pdf
PDF211116 Inspraak Ontwerp Transitievisie Warmte gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF211116 Voornemen vaststellen namen nieuwbouwplannen.pdf
PDFTekening Doonheide Boekelseweg Vroede vrouwenbuurt, Lievendaal, Zoetendaal en Lazaruspad.pdf
PDFTekening Gagelhof, De Rips nieuwbouwplan Paterslaan.pdf
PDFTekening Ter Tuynen, nieuwbouwplan Berken Nachtegaal in Milheeze.pdf
PDFTekening Vogelweide en Vogelweidegang, Gemert nieuwbouwplan voormalig Fitlandterrein.pdf

PDF211109 Vergunningen.pdf
PDF211109 Voornemens en besluiten uitschrijvingen.pdf
PDF211109 Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 (Wvg).pdf
PDF211109 Ontwerpwijzigingsplan Esp 2 en Bakelseweg 63.pdf
PDF211109 Gehandicaptenparkeerplaats Pastoor Attendorenstraat Gemert.pdf
PDF20211027 - Verkeersbesluit GPP Pastoor Attendorenstraat.pdf
PDF211109 Definitieve beschikking Kapelaanstraat 25 in Gemert.pdf
PDF211109 Bekendmaking Aanduiding politieke groepering.pdf
PDF211109 Aanwijzen diverse parkeerplaatsen elektrisch laden.pdf
PDF20211020 - Verkeersbesluit publieke laadpaal Binderseind.docx.pdf
PDF20211020 - Verkeersbesluit publieke laadpaal Bogerd.pdf
PDF20211020 - Verkeersbesluit publieke laadpaal Johannes Kezijershof.docx.pdf
PDF20211026 - Verkeersbesluit publieke laadpaal Sleutelbosch.pdf

PDF211102 Vergunningen.pdf
PDF211102 Uitbreiden publieke laadpaal Sint Wilbertsplein Bakel.pdf
PDF211102 Vastgestelde bestemmingsplannen.pdf

PDF211026 Vergunningen.pdf

PDF211019 Vergunningen.pdf
PDF211019 Ontwerp bestemmingsplan Stedelijke gebieden.pdf
PDF211019 Bekendmaking Raadsbesluiten.pdf
PDF211019 Bekendmaking Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021.pdf
PDF211019 Bekendmaking Collegebesluiten.pdf

PDF211012 Vergunningen.pdf
PDF211012 Voornemen uitschrijvingen.pdf
PDF211012 Vastgesteld bestemmingsplan Stedelijke gebieden.pdf
PDF211012 Ontwerpwijzigingsplan Heibloem 1a Milheeze.pdf

PDF211005 Vergunningen.pdf
PDF210927 Verkeersbesluit plaatsen tijdelijke bushalte Boekelseweg Gemert.pdf

PDF210928 Vergunningen.pdf

PDF210921 Vergunningen.pdf
PDF210921 Uitschrijvingen.pdf

PDF210914 Vergunningen.pdf

PDF210907 Vergunningen.pdf
PDF210907 Uitschrijvingen.pdf

PDF210831 Vergunningen.pdf
PDF210831 Raadsbesluit Nota Bodembeheer 2021 Gemert-Bakel (incl PFAS).pdf
PDF210831 Definitieve beschikking Kruiseind 87.pdf

PDF210824 Vergunningen.pdf
PDF210824 Tweede wijziging beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.pdf
PDF210824 Extern mandaatbesluit Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers.pdf

PDF210817 Vergunningen.pdf
PDF210817 Bekendmaking Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven GB.pdf

PDF210810 Vergunningen.pdf
PDF210810 Vastgesteld uitwerkingsplan St.-Christoffelstraat 19, Elsendorp (rectificatie).pdf
PDF210810 Bekendmaking uitschrijving inwoners.pdf
PDF210810 Bekendmaking Beleidsregel Wet Bibob voor overheidsopdrachten gemeente Gemert-Bakel.pdf

PDF210803 Vergunningen.pdf
PDF210803 Vastgesteld wijzigingsplan Handelsesteeg 27 Gemert.pdf
PDF210803 Vastgesteld uitwerkingsplan St.-Christoffelstraat 19, Elsendorp.pdf
PDF210803 Bekendmaking uitschrijving inwoners.pdf
PDF210803 Verkeersbesluit parkeerverbod Lambertweg.pdf
PDF210803 Verkeersbesluit verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats naar Martin van der Drifthof Gemert (2021-21).pdf

PDF210727 Vergunningen.pdf
PDF210727 Vastgesteld bestemmingsplan Herontwikkeling Fitland e.o..pdf
PDF210727 Coordinatie vastgesteld bpl en vergunningen Witrijt.pdf
PDFDefinitieve beschikking Ontgrondingen Witrijt.pdf
PDFB01a - 20200731 Aanvraag ontgrondingsvergunning Witrijt.pdf
PDFB01b - 20200331 Machtiging TZG voor Cleveringa Advies BV.pdf
PDFB01c - 20200728 BAKP03-3R Projectnota OV Witrijt rev C.pdf
PDFB02 - 20200717 BAKP03-3-6012C Ontgrondingsplan.pdf
PDFB03a - 20200717 BAKP03-3-6013C Kadastrale situatie.pdf
PDFB03b - Witrijt-Uittreksels-kadastrale-legger-te-ongronden-percelen.pdf
PDFB03c - Witrijt Uittreksels kadastrale legger aangrenzende percelen.pdf
PDFB04 - 20200717 BAKP03-3-6010C Fragment topografische kaart.pdf
PDFB05 - 20200717 BAKP03-3-6011C Bestaande situatie 2019.pdf
PDFB06 - 20210519 BAKP03-3-6014D Globaal eindplan.pdf
PDFB07a - 20190829 pre-advies KMO Achter de Berke 1.pdf
PDFB07b - 20200331 advies KMO 2 Achter de Berke 2.pdf
PDFB08 - 20200727-MER Achter de Berke v2.0 DEF.pdf
PDFB09 - 20200409 WB 115219-20-005.691 Eindrapport Geohydrologisch Effectonderzoek Achter de Berke.pdf
PDFB10 - 20200624 Arcadis 0 Geotechnisch advies Achter de Berke - D10007424_DEF.pdf
PDFB11 - 20200410 Peutz - FA 21453-8-RA-007 Stikstofdepositie DEF.pdf
PDFB12a - 20200717 Peutz - FA 21453-3-RA-004 Geluid_metbijlagen-gecomprimeerd.pdf
PDFB12b - 20200420 Peutz - FA 21453-4-RA-002 Luchtkwaliteit met bijlagen.pdf
PDFB12c - 20200420 Peutz - FA 21453-9-RA-003 Trillingen.pdf
PDFB12d - 20200717 Peutz - FA 21453-6-RA-004 Gezondheid_metbijlage.pdf
PDFB13 - 20190529 Kragten - (Water)bodemonderzoek Achter de Berke te Milheeze 2.0 DEF.pdf
PDFB14a - 20190109 Hazenberg - Bureauonderzoek Archeologie Achter de Berke DEF.pdf
PDFB14b - 20190412 Econsultacy - Archeologisch verkennend booronderzoek AdB v1.1.pdf
PDFB14c - 20200515 Vestigia - V1788 IVO-O Achter de Berke v2-2 DEF.pdf
PDFB14d - 20200421 Vestigia - V1902 IVO-P Achter de Berke v2-0 DEF.pdf
PDFB14e - 20200420 PNB Advies Arch Monumentenzorg & selectiebesluit Achter de Berke.pdf
PDFB14f - 20200420 ODZOB Advies Arch Monumentenzorg & selectiebesluit Achter de Berke.pdf
PDFB15 - 20190214 AVG Vooronderzoek CE 1862191-VO-02 DEF-gecomprimeerd.pdf
PDFB16a - 20200504 Kragten - Voortoets N2000 2.6 incl bijlagen DEF.pdf
PDFB16b - 20200429 Kragten - TEU003-RAP-FF-verkennend onderzoek 2.4 DEF.pdf
PDFB16c - 20200429 Kragten - TEU003-RAP-FF-alternatieven transporttracé 2.1 DEF.pdf
PDFB16d - 20210519 Kragten - Compensatieplan das 4.1.pdf
PDFB17 - 20190222 Kragten - Externe Veiligheid v2.0 Achter de Berke DEF.pdf
PDFB18 - 20210428 BAKP03-3-6015A Witrijt - definitie insteek-zandwinning rev A.pdf
PDFBakel; definitieve beschikking Watervergunning t.b.v. transportleidingen Witrijt.pdf
PDFGemert Bakel, beschikking watervergunning Witrijt bijlage 1.pdf

PDF210720 Vergunningen.pdf
PDF210720 Verkeersbesluit wijzigen parkeerverbod naar stopverbod.pdf
PDF210720 Rectificatie wijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf
PDF210720 Ontwerp paraplubestemmingsplan Reparatie uitbreiding dierenverblijf.pdf
PDF210715 Bekendmaking nieuwe namen Donkenpad Bakel en Jan van Gemertpad Gemert.pdf
PDFTekening Donkenpad Bakel.pdf
PDFTekening Jan van Gemertpad, gelegen in Gemert en Handel.pdf

PDF210713 Vergunningen.pdf
PDF210713 Wijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf

PDF210706 Vergunningen.pdf
PDF210706 Publicatie Greef 6.pdf

PDF210629 Vergunningen.pdf
PDF210629 Publicatie voornemen vaststellen Jan van Gemertpad - Donkenpad.pdf
PDFTekening Donkenpad Bakel.pdf
PDFTekening Jan van Gemertpad, gelegen in Gemert en Handel.pdf
PDFVerkeersbesluit 2021-05 Opheffen eenrichtingsverkeer Ridderplein Gemert.pdf
PDFVerkeersbesluit 2021-08 Tijdelijke voorrang Ridderplein - Binderseind Gemert.pdf

PDF210622 Vergunningen.pdf
PDF210622 Vastgesteld BP Paterslaan De Rips.pdf
PDF210622 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening april 2021.pdf
PDF210622 Bekendmaking Eerste wijziging beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF210622 Bekendmaking besluit raad Gemert-Bakel inzake boerderijsplitsing.pdf

PDF210615 Vergunningen.pdf

PDF210608 Vergunningen.pdf
PDF210608 Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats Alde-Biezenstraat Gemert.pdf
PDF210608 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Alde-Biezenstraat Gemert.pdf
PDF210608 Bekendmaking Beleidsregels schuldhulpverlening Gemert-Bakel 2021.pdf
PDF210608 Definitieve vergunning HockeyLoverz 2021.pdf

PDF210601 Vergunningen.pdf
PDF210601 Verzamelverkeersbesluit - aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in Gemert en Milheeze.pdf
PDF210601 Verkeersbesluit plaatsing elektrische laadpalen Gemert en Milheeze.pdf
PDF210601 Ontwerp paraplubestemmingsplan Tijdelijke huisvesting werknemers, Boerderijsplitsing en Uitbreiding oppervlak bijbehorende bouwwerken.pdf

PDF210526 Vergunningen.pdf
PDF210601 Verzamelverkeersbesluit - aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in Gemert en Milheeze.pdf
PDF210526 Verkeersbesluit Ossenstaart.pdf
PDF210526 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Jan van Amstelstraat Gemert.pdf

PDF210518 Vergunningen.pdf
PDF210518 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied herziening oktober 2020.pdf
PDF210518 Ontwerpplannen Gemert (Handelsesteeg 27) en Elsendorp (St.-Christoffelstraat 19) ter inzage.pdf

PDF210511 Vergunningen.pdf
PDF210511 Voornemen verlenen vergunning HockeyLoverz 2021.pdf

PDF210504 Vergunningen.pdf
PDF210504 Bekenmaking uitbreiding blauwe zone.pdf

PDF210428 Vergunningen.pdf

PDF210420 Vergunningen.pdf
PDF210420 Voornemen om een vergunning te verlenen voor HockeyLoverz 2021.pdf
PDF210420 Vastgesteld BP Stedelijke gebieden.pdf
PDF210420 Bekendmaking aanwijsbesluit tijdsvlak zonnepanelenproject Gemert-Bakel.pdf
PDF210406 Bekendmaking Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021.pdf
PDF210420 Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Heijtsveld Gemert.pdf
PDF210420 Verkeersbesluit publieke laadpaal Heijtsveld.pdf

PDF210413 Vergunningen.pdf
PDF210413 Bekendmaking collegebesluiten.pdf
PDF210413 Ontwerp Nota bodembeheer gemeente Gemert-Bakel (inclusief PFAS).pdf
PDF210413 Aanleggen van gereserveerde parkeerplaatsen Gelind Gemert.pdf
PDF210413 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Binderseind Gemert.pdf

PDF210407 Vergunningen.pdf
PDF210407 Vastgesteld bp bestuurlijke lus_Dakworm.pdf

PDF210330 Vergunningen.pdf
PDF210330 Bekendmaking verordening beslistermijn schuldhulpverlening.pdf

PDF210323 Vergunningen.pdf
PDF210323 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage.pdf

PDF210316 Vergunningen.pdf
PDF210316 Verzoek aanleggen twee gehandicaptenparkeerplaatsen Gemert.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Misse.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Prinzenstraat.pdf
PDF210316 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening januari 2021.pdf
PDF210316 Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Einattenhof Gemert.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Einattenhof Gemert.pdf

PDF210309 Vergunningen.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit afsluiting Nonnengang Gemert.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit afsluiting Nonnengang Gemert - bijlage bij publicatie.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit Leeuwerikweg De Mortel.pdf
PDF210309 Ontwerpbestemmingsplan herziening Fitland e.o.pdf
PDF210302 Vergunningen.pdf
PDF210302 Openbare kennisgeving adressen stemlokalen.pdf
PDF210302 Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf
PDF210302 Coördinatieregeling ontwerp Witrijt.pdf
PDFGemert Bakel, ontwerpbeschikking watervergunning Witrijt bijlage 1.pdf
PDFGemert, Bakel ontwerpbeschikking watervergunning leidingbrug tbv Witrijt.pdf
PDF20200624-Arcadis-0-Geotechnisch-advies-Achter-de-Berke---D10007424_DEF.pdf
PDFB01a---20200731-Aanvraag-ontgrondingsvergunning-Witrijt.pdf
PDFB01b---20200331-Machtiging-TZG-voor-Cleveringa-Advies-BV.pdf
PDFB07a---20190829-pre-advies-KMO-Achter-de-Berke-1.pdf
PDFB07b---20200331-advies-KMO-2-Achter-de-Berke-2.pdf
PDFB08---20200727-MER-Achter-de-Berke-v2.0-DEF.pdf
PDFB09---20200409-WB-115219-20-005.691-Geohydrologisch-Effectonderzoek-.pdf
PDFB14d---20200421-Vestigia---V1902-IVO-P-Achter-de-Berke-v2-0-DEF.pdf
PDFBAKP03-3-6010C-Fragment-topografische-kaart.pdf
PDFBAKP03-3-6011C-Bestaande-situatie-2019.pdf
PDFBAKP03-3-6012C-Ontgrondingsplan.pdf
PDFBAKP03-3-6013C-Kadastrale-situatie.pdf
PDFBAKP03-3-6014C-Globaal-eindplan.pdf
PDFBAKP03-3R-Projectnota-OV-Witrijt-rev-C.pdf
PDFOntwerpbeschikking Witrijt_ 27 januari.pdf
PDFPvE Achter de Berke november 2019 HA herzien en definitief 11112019 ter ondertekening.pdf
PDFWitrijt---Uittreksels-kadastrale-legger-aangrenzende-percelen.pdf
PDFWitrijt---Uittreksels-kadastrale-legger-te-ongronden-percelen.pdf

PDF210223 Vergunningen.pdf

PDF210216 Vergunningen.pdf

PDF210216 Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf

PDF210216 Bekendmaking beleidsregels alg gebruikelijke voorzieningen GB 2021.pdf

PDF210209 Vergunningen.pdf

PDF210209 Ontwerpbesluit Kruiseind 87 Gemert.pdf
PDF210202 Verkiezingen aanvraag kiezerspas of volmacht.pdf
PDF210202 Vergunningen.pdf

PDF210126 Vergunningen.pdf

PDF210126 Vastgesteld wijzigingsplan Keizersberg 45 Elsendorp.pdf

PDF210126 Ontwerpwijzigingsplan Greef 6 Milheeze.pdf
PDF210119 Vergunningen.pdf
PDF210119 Exploitatieovereenkomst Keizersberg 45 Elsendorp.pdf

PDF210112 Vergunningen.pdf

PDF210112 Defintieve beschikking Boekelseweg 28-30 Handel.pdf

PDF210105 Vergunningen.pdf