Bekendmakingen 2021

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2021.

PDF210622 Vergunningen.pdf
PDF210622 Vastgesteld BP Paterslaan De Rips.pdf
PDF210622 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening april 2021.pdf
PDF210622 Bekendmaking Eerste wijziging beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF210622 Bekendmaking besluit raad Gemert-Bakel inzake boerderijsplitsing.pdf

PDF210615 Vergunningen.pdf

PDF210608 Vergunningen.pdf
PDF210608 Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats Alde-Biezenstraat Gemert.pdf
PDF210608 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Alde-Biezenstraat Gemert.pdf
PDF210608 Bekendmaking Beleidsregels schuldhulpverlening Gemert-Bakel 2021.pdf
PDF210608 Definitieve vergunning HockeyLoverz 2021.pdf

PDF210601 Vergunningen.pdf
PDF210601 Verzamelverkeersbesluit - aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in Gemert en Milheeze.pdf
PDF210601 Verkeersbesluit plaatsing elektrische laadpalen Gemert en Milheeze.pdf
PDF210601 Ontwerp paraplubestemmingsplan Tijdelijke huisvesting werknemers, Boerderijsplitsing en Uitbreiding oppervlak bijbehorende bouwwerken.pdf

PDF210526 Vergunningen.pdf
PDF210601 Verzamelverkeersbesluit - aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in Gemert en Milheeze.pdf
PDF210526 Verkeersbesluit Ossenstaart.pdf
PDF210526 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Jan van Amstelstraat Gemert.pdf

PDF210518 Vergunningen.pdf
PDF210518 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied herziening oktober 2020.pdf
PDF210518 Ontwerpplannen Gemert (Handelsesteeg 27) en Elsendorp (St.-Christoffelstraat 19) ter inzage.pdf

PDF210511 Vergunningen.pdf
PDF210511 Voornemen verlenen vergunning HockeyLoverz 2021.pdf

PDF210504 Vergunningen.pdf
PDF210504 Bekenmaking uitbreiding blauwe zone.pdf

PDF210428 Vergunningen.pdf

PDF210420 Vergunningen.pdf
PDF210420 Voornemen om een vergunning te verlenen voor HockeyLoverz 2021.pdf
PDF210420 Vastgesteld BP Stedelijke gebieden.pdf
PDF210420 Bekendmaking aanwijsbesluit tijdsvlak zonnepanelenproject Gemert-Bakel.pdf
PDF210406 Bekendmaking Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021.pdf
PDF210420 Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Heijtsveld Gemert.pdf
PDF210420 Verkeersbesluit publieke laadpaal Heijtsveld.pdf

PDF210413 Vergunningen.pdf
PDF210413 Bekendmaking collegebesluiten.pdf
PDF210413 Ontwerp Nota bodembeheer gemeente Gemert-Bakel (inclusief PFAS).pdf
PDF210413 Aanleggen van gereserveerde parkeerplaatsen Gelind Gemert.pdf
PDF210413 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Binderseind Gemert.pdf

PDF210407 Vergunningen.pdf
PDF210407 Vastgesteld bp bestuurlijke lus_Dakworm.pdf

PDF210330 Vergunningen.pdf
PDF210330 Bekendmaking verordening beslistermijn schuldhulpverlening.pdf

PDF210323 Vergunningen.pdf
PDF210323 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ ter inzage.pdf

PDF210316 Vergunningen.pdf
PDF210316 Verzoek aanleggen twee gehandicaptenparkeerplaatsen Gemert.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Misse.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Prinzenstraat.pdf
PDF210316 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening januari 2021.pdf
PDF210316 Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Einattenhof Gemert.pdf
PDF210316 Verkeersbesluit Einattenhof Gemert.pdf

PDF210309 Vergunningen.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit afsluiting Nonnengang Gemert.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit afsluiting Nonnengang Gemert - bijlage bij publicatie.pdf
PDF210309 Verkeersbesluit Leeuwerikweg De Mortel.pdf
PDF210309 Ontwerpbestemmingsplan herziening Fitland e.o.pdf
PDF210302 Vergunningen.pdf
PDF210302 Openbare kennisgeving adressen stemlokalen.pdf
PDF210302 Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf
PDF210302 Coördinatieregeling ontwerp Witrijt.pdf
PDFGemert Bakel, ontwerpbeschikking watervergunning Witrijt bijlage 1.pdf
PDFGemert, Bakel ontwerpbeschikking watervergunning leidingbrug tbv Witrijt.pdf
PDF20200624-Arcadis-0-Geotechnisch-advies-Achter-de-Berke---D10007424_DEF.pdf
PDFB01a---20200731-Aanvraag-ontgrondingsvergunning-Witrijt.pdf
PDFB01b---20200331-Machtiging-TZG-voor-Cleveringa-Advies-BV.pdf
PDFB07a---20190829-pre-advies-KMO-Achter-de-Berke-1.pdf
PDFB07b---20200331-advies-KMO-2-Achter-de-Berke-2.pdf
PDFB08---20200727-MER-Achter-de-Berke-v2.0-DEF.pdf
PDFB09---20200409-WB-115219-20-005.691-Geohydrologisch-Effectonderzoek-.pdf
PDFB14d---20200421-Vestigia---V1902-IVO-P-Achter-de-Berke-v2-0-DEF.pdf
PDFBAKP03-3-6010C-Fragment-topografische-kaart.pdf
PDFBAKP03-3-6011C-Bestaande-situatie-2019.pdf
PDFBAKP03-3-6012C-Ontgrondingsplan.pdf
PDFBAKP03-3-6013C-Kadastrale-situatie.pdf
PDFBAKP03-3-6014C-Globaal-eindplan.pdf
PDFBAKP03-3R-Projectnota-OV-Witrijt-rev-C.pdf
PDFOntwerpbeschikking Witrijt_ 27 januari.pdf
PDFPvE Achter de Berke november 2019 HA herzien en definitief 11112019 ter ondertekening.pdf
PDFWitrijt---Uittreksels-kadastrale-legger-aangrenzende-percelen.pdf
PDFWitrijt---Uittreksels-kadastrale-legger-te-ongronden-percelen.pdf

PDF210223 Vergunningen.pdf

PDF210216 Vergunningen.pdf

PDF210216 Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt.pdf

PDF210216 Bekendmaking beleidsregels alg gebruikelijke voorzieningen GB 2021.pdf

PDF210209 Vergunningen.pdf

PDF210209 Ontwerpbesluit Kruiseind 87 Gemert.pdf
PDF210202 Verkiezingen aanvraag kiezerspas of volmacht.pdf
PDF210202 Vergunningen.pdf

PDF210126 Vergunningen.pdf

PDF210126 Vastgesteld wijzigingsplan Keizersberg 45 Elsendorp.pdf

PDF210126 Ontwerpwijzigingsplan Greef 6 Milheeze.pdf
PDF210119 Vergunningen.pdf
PDF210119 Exploitatieovereenkomst Keizersberg 45 Elsendorp.pdf

PDF210112 Vergunningen.pdf

PDF210112 Defintieve beschikking Boekelseweg 28-30 Handel.pdf

PDF210105 Vergunningen.pdf