Bekendmakingen 2022

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2022.

PDF220524 Vergunningen
PDF220524 Vastgesteld wijzigingsplan Rootvlaas 1 te Bakel
PDF220524 Ontwerpwijzigingsplan Rooije Hoefsedijk 38 Gemert
PDF220524 Gehandicaptenparkeerplaats Groeskuilenstraat 15c Gemert


PDF220517 Vergunningen
PDF220517 Bekendmaking Verordening Jongerenraad Gemert-Bakel
PDF220517 vergunning HockeyLoverz

PDF220510 Vergunningen
PDF220510 Ontwerpwijzigingsplan Heidveld 1 in Bakel
PDF220510 Uitschrijvingen

PDF220503 Vergunningen
PDF220503 gehandicaptenparkeerplaats Deel 9 Gemert

PDF220426 Vergunningen
PDF220426 Bekendmaking extern mandaatbesluit schuldhulpverlening

PDF220419 vergunningen

PDF220412 Vergunningen
PDF220412 Gereserveerde parkeerplaats politie Gelind

PDF220405 Vergunningen

PDF220329 Vergunningen
PDF220329 Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouder Gemert-Bakel
PDF220329 Vaststelling Bestemmingsplan en Exploitatieplan Doonheide II
PDF220329 Vaststelling exploitatieplan 'Bedrijventerrein Wolfsveld 2010, 1e herziening'

PDF220322 Vergunningen
PDF220322 Ontwerpwijzigingsplan Esdonk 32 Gemert
PDF220322 Inritvergunning Ruijschenberghstraat 26 Gemert
PDF220322 Bekendmaking 3 besluiten GR Peelgemeenten 2022
PDF220322 Bekendmaking mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022

PDF220315 Vergunningen
PDF220315 Ontwerpwijzigingsplan Rootvlaas 1 Bakel
PDF220315 Vastgesteld bestemmingsplan Stedelijke gebieden

PDF220308 Vergunningen
PDF220308 Vaststelling wijzigingsplan Heibloem 1a Milheeze
PDF220308 Ontwerpbestemmingsplan Proeftuin Elsendorp, locaties Keizersberg 49 en Keizersven 42
PDF220308 Bekendmaking Tijdelijke subsidieregeling; ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

PDF220301 Vergunningen
PDF220301 Bekendmaking uitschrijvingen
PDF220301 Vastgesteld wijzigingsplan Oldert 5 Bakel

PDF220222 Vergunningen

PDF220215 Vergunningen
PDF220215 Bekendmaking uitschrijvingen
PDF220215 Gehandicaptenparkeerplaats Hof van Nazareth 12 Gemert
PDF220215 Gehandicaptenparkeerplaats Predikherenstraat 6 Gemert

PDF220208 Vergunningen.pdf
PDF220208 Wijzigingsplan Esp 3

PDF220201 Vergunningen.pdf
PDF220201 Bekendmaking uitschrijvingen.pdf

PDF220125 Bekendmaking Tarieven 2022 algemene begraafplaatsen.pdf
PDF220125 Bekendmaking uitschrijvingen.pdf
PDF220125 Vergunningen.pdf
PDF220125 Vestiging Wvg artikel 2-5 Deel-Deelse Kampen-Groenesteeg Gemert.pdf

PDF220118 Vergunningen.pdf
PDF220118 Bekendmaking Beleidsregels Wet inburgering 2021 Gemert-Bakel.pdf
PDF220118 Aanleggen gereserveerde parkeerplaats De Waterrand Gemert.pdf
PDF220118 Verkeersbesluit Gerserveerde Parkeerplaats Waterrand Gemert.pdf

PDF220111 Vergunningen.pdf
PDF220111 Bekendmaking Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Blink en zienswijze ontwerpbegroting.pdf
PDF220111 Bekendmaking twee collegebesluiten Machtiging SEZ.pdf

PDF220104 Vergunningen.pdf
PDF220104 Uitschrijvingen.pdf
PDF220104 Bekendmaking Regeling briefadres gemeente Gemert-Bakel.pdf
PDF220104 1e wijziging APV Gemert-Bakel 2020.pdf