Bekendmakingen 2015

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2015.

PDF151230_vergunningen.pdf

PDF151230_verordeningen_riool_en_ozb_en_leges_2016.pdf

PDF151230_raadsbesluiten_uittreding_en_toetreding_WGR_Atlant_De_Peel.pdf

PDF151230_uitschrijvingen.pdf

PDF151230_parkeerverbod_Dribbelheidseweg_Gemert.pdf

PDF151230_beleidsregels_ontheffing_blauwe_zone_en_mandaatbesluit_samenwerking_Werkplein.pdf

PDF151218-vergunningen.pdf

PDF151218_vastgesteld_wijzigingsplan_Renseweg_52_De_Mortel.pdf

PDF151211-vergunningen.pdf

PDF151211-zakelijke-beschrijving-exploitatieovereenkomst-plan-grotelseheide-1a.pdf

PDF151211-verkeersbesluit-bushalte-lodderdijk.pdf

PDF151204-vergunningen.pdf

PDF151204-voornemen-uitschrijving.pdf

PDF151204-bekendmaking-verordening-gezamenlijke-rekenkamercie-gemert-bakel-laarbeek.pdf

PDF151127_vergunningen.pdf

PDF151113_vergunningen.pdf

PDF151113_uitwerkingsplan_soersel.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_bijlage_1_-_archeologisch_onderzoek_soersel_update.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_bijlage_2_-_bodem_onderzoek_soersel_update.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_bijlage_3_-_beeldkwaliteitplan_soersel.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_bijlage_4_-_flora_en_fauna_quickscan_definitief.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_vaststellingsbesluit.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_toelichting_uitwerkingsplan_soersel_middengebied.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_plankaart_uitwerkingsplan_soersel_w-iii_en_w-iv.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_planvoorschriften_uitwerkingsplan_middengebied_soersel_-_woningbouwvlak_iii_en_iv.pdf

PDFuitwerkingsplan_soersel_-_vaststellingsbesluit.pdf

PDF151106_vergunningen.pdf

PDF151106_bekendmaking_beleidsr_schutsboom_7_milheeze_afstand_geur_melkrundvee.pdf

PDF151106_uitschrijvingen_mob.pdf

PDF151106_verkeersbesluiten_pelgrimsweg_handel_en_johannes_keijzershof_handel.pdf

PDF151106_zakelijke_beschrijving_handelseweg.pdf

PDFzakelijke_beschrijving_anterieure_grondexploitatieovereenkomst_handelseweg.pdf

PDF151030_vergunningen.pdf

PDF151030_ant_overeenkomst_renseweg_52_de_mortel.pdf

PDF151030_ontwerp_wijzigingsplan_renseweg_52_de_mortel.pdf

PDF151023_vergunningen.pdf

PDF151016_vergunningen.pdf

PDF151016_bekendmaking_wijzigingsbesluit_beleidsregel_participatiewet.pdf

PDF151016_vastgesteld_bp_peelse_loop_en_noord_om.pdf

PDF151016_vastgesteld_wijzigingsplan_dr._de_quayweg_76.pdf

PDF151016_ontwerp_verkeersbesluit_bushalte_lodderdijk.pdf

PDF151016_tekening_bushalte_lodderdijk.pdf

PDF151009_voornemen_en_besluit_mob.pdf

PDF151009_vergunningen.pdf

PDF151009_situatietekening_behorende_bij_zakelijke_beschrijving_kapelweg_handel.pdf

PDF151009_exploitatieovereenkomst_kapelweg.pdf

PDF151009_zakelijke_beschrijving_exploitatieovereenkomst_kapelweg.pdf

PDF151009_bebouwde_kom_Gemert-Bakel_blad_01.pdf

PDF151009_bebouwde_kom_Gemert-Bakel_blad_02.pdf

PDF151002_vergunningen.pdf

PDF151002_ontwerp_bestemmingsplannen_ter_inzage.pdf

PDF151002_publicatie_overeenkomst_bg_vd_wildenberglaan_46a.pdf

PDFzakelijke_beschrijving_anterieure_grondexploitatieovereenkomst_burgemeester_vd_wildenberglaan_46a_de_rips.pdf

PDF150925_vergunningen.pdf

PDF150925_ontwerpbestemmingsplan_doonheide_molenbroekseloop.pdf

PDF150925_ontwerpuitwerkingsplan_soersel_middengebied_iii_en_iv.pdf

PDF150925_bekendmaking_herziening_besluit_exploitatieopzet_middengebied_soersel.pdf

PDFontwerp_-_bijlage_1_-_archeologisch_onderzoek_soersel_update.pdf

PDFontwerp_-_bijlage_2_-_bodem_onderzoek_soersel_update.pdf

PDFontwerp_-_bijlage_3_-_beeldkwaliteitplan_soersel.pdf

PDFontwerp_-_bijlage_4_-_flora_en_fauna_quickscan_definitief.pdf

PDFontwerp_-_ontwerpbesluit_uitwerkingsplan_soersel_middengebied_iii_en_iv.pdf

PDFontwerp_-_plankaart_uitwerkingsplan_soersel_w-iii_en_w-iv.pdf

PDFontwerp_-_planvoorschriften_uitwerkingsplan_middengebied_soersel_-_woningbouwvlak_iii_en_iv.pdf

PDFontwerp_-_toelichting_uitwerkingsplan_soersel_middengebied.pdf

PDF150918_vergunningen.pdf

PDF150918_publicatie_besluit_wijzigingsplan_heikampseweg_28.pdf

PDF150911_bekendmaking_nadere_regels_mo_peelgemeente_gemert-bakel_2015.pdf

PDF150911_vergunningen.pdf

PDF150904_wijzigingsplan_hillakker_6a_en_8_bakel.pdf

PDF150904_vergunningen.pdf

PDF150828_vergunningen.pdf