Bekendmakingen 2017

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2017.

PDF171229 Delegatiebesluiten ivm overgang bsob.pdf

PDF171222 vergunningen.pdf

PDF171222 Bekendmaking belasting verordeningen en regels 2018.pdf

PDF171222 BP stedelijk 2015.pdf

PDF171222 Publicatie vaststelling Noord-Om Handel.pdf

PDF171215 Vergunningen.pdf

PDF171208 vergunningen.pdf

PDF171201 vergunningen.pdf

PDF171201 Anterieure exploitatieovereenkomst handelseweg 104 handel.pdf

PDF171124 Vergunningen.pdf

PDF171124 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats.pdf

PDF171117 Vergunningen.pdf

PDF171117 Openbare bekendmaking Aanduiding politieke groepering.pdf

PDF171117 Bekendmaking straatnaam Noord-Om.pdf

PDF171117 tekening straatnaam Noord-Om.pdf

PDF171117 Publicatie beroepstermijn BG vaststelling nav aanpassing Daalhorst 38.pdf

PDF171117 Uitschrijvingen.pdf

PDF171110 Vergunningen.pdf

PDF171110 Inzage ontwerp BP Buitengebied en inloopavonden.pdf

PDF171103 Vergunningen.pdf

PDF171103 Ontwerpbestemmingsplan Auerschootseweg.pdf

PDF171020 Vergunningen.pdf

PDF171020 Bekendmaking beleidsregels en besluit tot vaststelling Regeling toegang CVV.pdf

PDF171013 Vergunningen.pdf

PDF171013 Zakelijke beschrijvingen Paashoefsedijk 21 en Roessel ongen.pdf

PDF171013 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Stedelijke gebieden - locatie Sportlaan bestuurlijke lus.pdf

PDF171006 Vergunningen.pdf

PDF171006 Ontwerp bestemmingsplannen en herbegrenzing VR.pdf

PDF170929 Vergunningen.pdf

PDF170929 Verkeersbesluit verplaatsen bushalte Slenk.pdf

PDF170929 Gecorrigeerde publicatie bestemmingsplan Stedelijke gebieden.pdf

PDF170922 Vergunningen.pdf

PDF170922 Uitschrijvingen.pdf

PDF170922 Vastgesteld wijzigingsplan Paashoefsedijk 34 Gemert.pdf

PDF170922 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Den Elding Gemert.pdf

PDF170915 Vergunningen.pdf

PDF170915 Verkeersbesluit Doorsteek Reuzel - Wolfsbosscheweg.pdf

PDF170915 Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning Boekelseweg 28-30 Handel.pdf

PDF170915 Bekendmaking Financiele verordening.pdf

PDF170908 Vergunningen.pdf

PDF170908 Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning Boekelseweg 28-30 Handel.pdf

PDF170901 Vergunningen.pdf

PDF170901 Internationaal evenement HockeyLoverz.pdf

PDF170901 Vaststelling uitwerkingsplan Vicaris van der Asdonckstraat Gemert.pdf

PDF170825 Vergunningen.pdf

PDF170825 Bekendmaking vastgestelde bestemmingsplannen.pdf

PDF170825 Uitschrijvingen.pdf

PDF170816 Vergunningen.pdf

PDF170809 Bekendmaking Mandaatbesluit bezwaarschriften Peelgemeenten en beleid toetsen Volksgez veehouderijen.pdf

PDF170809 Vergunningen.pdf

PDF170802 Vergunningen.pdf

PDF170726 Vergunningen.pdf

PDF170721 Vergunningen.pdf

PDF170721 Wegsleepregeling Marcogas.pdf

PDF170721 Vastgesteld wijzigingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2010 Wijziging Wolfskamp 3

PDF170721 Ontwerp wijzigingsplan Paashoefsedijk 34.pdf

PDF170721 Beroepstermijn Kruiseind.pdf

PDF170721 Bekendmaking beleid toetsen volksgezondheid bij procedures voor veehouderijen.pdf

PDF170714 Vergunningen.pdf

PDF170707 Vergunningen.pdf

PDF170707 Wijziging Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017.pdf

PDF170707 Nieuwe straatnaam Groesveld.pdf

PDF170707 Nieuwe straatnaam Groesveld tekening.pdf

PDF170707 Ontwerp uitwerkingsplan Vicaris van der Asdonckstraat Gemert.pdf

PDF170630 Vergunningen.pdf

PDF170630 Verkeersbesluit electrische laadpalen.pdf

PDF170616 Vergunningen.pdf

PDF170616 Vaststelling straatnaam Groesveld in Gemert.pdf

PDFTekening Groesveld met ontwerp.pdf

PDF170609 Vergunningen.pdf

PDF170609 uitschrijvingen MOB.pdf

PDF170602 Vergunningen.pdf

PDF170602 Publicatie wijzigingsplan Johannes Keijzershof Handel.pdf

PDF170602 Publicatie ontwerp wijzigingsplan Wolfskamp 3.pdf

PDF170602 Publicatie beroepstermijn bestemmingsplan Buitengebied.pdf

PDF170524 Verkeersbesluiten.pdf

PDF170519 Vergunningen.pdf

PDF170519 Bekendmaking 1e wijziging legesverordening 2017 Gemert-Bakel.pdf

PDF170512 Vergunningen.pdf

PDF170512 Bekendmaking straatnamen Rechteloop Gemert, Verloorekost Bakel en Doorenbosch Gemert.pdf

PDF170421 Tekening Verloorekost Bakel.pdf

PDF170421 Tekening Rechteloop Gemert.pdf

PDF170421 Tekening Doorenbosch Gemert.pdf

PDF170512 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Beeksedijk 10, Gemert”.pdf

PDF170512 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016”.pdf

PDF170505 Vergunningen.pdf

PDF170505 Anterieure grondexploitatieovereenkomst Pandelaar 4 Gemert.pdf

PDF170505 Anterieure grondexploitatieovereenkomst Pandelaar 4 Gemert - zakelijke beschrijving.pdf

PDF170505 Uitschrijvingen met onbekende bestemming (MOB).pdf

PDF170428 Vergunningen

PDF170428 Bekendmaking Verordening Adviesgroep Sociaal Domein

PDF170421 Vergunningen

PDF170421 Voornemen vaststelling straatnamen Doorenbosch Gemert, Rechteloop Gemert en Verloorekost, Bakel

PDF170421 Tekening Doorenbosch Gemert

PDF170421 Tekening Rechteloop Gemert

PDF170421 Tekening Verloorekost Bakel

PDF170421 Verkeersbesluit laadpaal Laarveld 70 Gemert

PDF170414-vergunningen.pdf

PDF170411-bekendmakingen-bestemmingsplan-burg.-vd-wildenberglaan-ong-de-rips.pdf

PDF170407-vergunningen.pdf

PDF170407-publicatie-verzoek-herbegrenzing-leijgraaf.pdf

PDF170407-bekendmakingen-bestemmingsplannen-buitengebied-en-weigering-bp-buitengebied-reijseweg-35-de-mortel.pdf

PDF170331-vergunningen.pdf

PDF170331-ontwerpbestemmingsplannen-ter-inzage.pdf

PDF170331-ontwerp-wijzigingsplan-johannes-keijzershof.pdf

PDF170324-vergunningen.pdf

PDF170324-verkeersbesluit-eenzijdige-afsluiting-pad-tussen-bremweg-en-peeldijk.pdf

PDF170324-voornemen-en-besluit--vertrek-mob.pdf

PDF170317-vergunningen.pdf

PDF170317-overeenkomst-boekelseweg-14-gemert.pdf

PDF170317-zak-beschr-boekelseweg-14-gemert.pdf

PDF170310-vergunningen.pdf

PDF170310-bekendmaking-1e-wijziging-reglement-bestuurlijk-elektronisch-berichtenverkeer-burgemeester-en-college.pdf

PDF170224-vergunningen.pdf

PDF170224-verkeersbesluit-gehandicaptenparkeerplaats-president-verhofdstadtstraat.pdf

PDF170224-vastgesteld-bestemmingsplan-stedelijke-gebieden.pdf

PDF170217-vergunningen.pdf

PDF170217-rectificatie-publicatie-vastgesteld-bestemmingsplan.pdf

PDF170217-gewijzigde-publicatie-bestemmingsplan-nav-dr.-de-quayweg-70.pdf

PDF170217-bekendmaking-verordening-onroerende-zaakbelastingen-2017.pdf

PDF170210-vergunningen.pdf

PDF170210-bekendmaking-gr-ggd.pdf

PDF170210-anterieure-grondexploitatieovereenkomsten-daalhorst-38-gemert-en-kruisberglaan-17-de-rips.pdf

PDF170210-zak-beschr-exploitatieovk-plan-daalhorst-38-gemert.pdf

PDF170210-zak-beschr-exploitatieovk-plan-kruisberglaan-17-de-rips.pdf

PDF170210-bekendmaking-nieuwe-straatnamen-gebundeld.pdf

PDF170210-situatieschets-bosch-erf-gemert.pdf

PDF170210-situatieschets-hondsroosstraat-bakel.pdf

PDF170210-situatieschets-leijgraafhof-de-mortel.pdf

PDF170210-situatieschets-martin-van-der-drifthof-gemert.pdf

PDF170210-overeenkomst-zand-bakel.pdf

PDF170210-zak-beschr-zand-9-bakel.pdf

PDF170210-overeenkomst-zandstraat-gemert.pdf

PDF170210-zak-beschr-zandstraat-4-gemert.pdf

PDF170210-wijzigingsplan-boekelseweg-35-handel.pdf

PDF170203-vergunningen.pdf

PDF170203-uitschrijvingen.pdf

PDF170127-vergunningen.pdf

PDF170127-ontwerpbestplan-buitengebied.pdf

PDF170120-bestemmingsplan-doonheide.pdf

PDF170119-vergunningen.pdf

PDFnieuwe-straatnamen.pdf

PDF170119-martin-van-der-drifthof.pdf

PDF170119-leijgraafhof.pdf

PDF170119-hondsroosstraat.pdf

PDF170119-bosch-erf.pdf

PDF170113-vergunningen.pdf

PDF170113-uitschrijvingen.pdf

PDF170113-rectificatie-paradijs-75-elsendorp.pdf

PDF170113-gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken-schout-de-visscherestraat-gemert.pdf

PDF170113-bekendmaking-besluiten-peelgemeenten.pdf

PDF170104-collegebesluiten-beleidsregels.pdf

PDF170104-aanwijzing-heffingsambtenaar.pdf

PDF170104-vergunningen.pdf