Bekendmakingen 2019

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2019.

PDF191227 vergunningen.pdf

PDF191227 publicatie verkeersbesluit voorrang Boekelseweg en Vondellaan.pdf

PDF191219 Vergunningen.pdf

PDF191219 definitief besluit Keizersven 31.pdf

PDF191213 vergunningen.pdf

PDF191206 vergunningen.pdf

PDF191206 Publicatietekst verkeersbesluit 2a Presidentenbuurt.pdf

PDF191129 vergunningen.pdf

PDF191122 vergunningen.pdf

PDF191122 HJ IJpenberglaan 3 Publicatie ontwerp wijzigingsplan.pdf

PDF191122 Bekendmaking overige besluiten Raad, College en Burgemeester.pdf

PDF191115 vergunningen.pdf

PDF191108 vergunningen.pdf

PDF191108 publicatie uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips.pdf

PDF191108 publicatie uitgebreide omgevingsvergunning Kloosterweide 5 en 7.pdf

PDF191108 Kennisgeving ontvangst melding inrit .pdf

PDF191101 vergunningen.pdf

PDF191101 Publicatie vastgesteld wijzigingsplan.pdf

PDF191101 Gerele Peel 7 Publicatie ontwerp wijzigingsplan.pdf

PDF191025 Vergunningen.pdf

PDF191025 Publicatie verkeersbesluit voorrang wegversmalling.pdf

PDF191018 vergunningen.pdf

PDF191011 vergunningen.pdf

PDF191011 Zakelijke beschrijving pandelaar_14_16_gemert.pdf

PDF191011 publicatie zakelijke beschrijving Pandelaar.pdf

PDF191011 Publicatie ontwerpbestemmingsplan De Mortel Zuidrand.pdf

PDF191011 Inritmelding Helmondsestraat 32.pdf

PDF191004 vergunningen.pdf

PDF191004 Publicatietekst verkeersbesluiten fase 1 + 2c Presidentenbuurt.pdf

PDF191004 Publicatietekst ontwerp-verkeersbesluit deelgebied 3a+b Presidentenbuurt.pdf

PDF191004 Publicatie ontwerp bestemmingsplan BP Stedelijke gebieden.pdf

PDF191004 beleidsregel bijzondere bijstand.pdf

PDF190927 vergunningen.pdf

PDF190927 Publicatietekst verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Heggeroosstraat.pdf

PDF190920 vergunningen.pdf

PDF190920 Publicatietekst inrit Watermolen 29.pdf

PDF190913 vergunningen.pdf

PDF190906 vergunningen.pdf

PDF190903 beleidsregels Wet Bibob.pdf

PDF190830 vergunningen.pdf

PDF190823 vergunningen.pdf

PDF190823 Wijzigingsplan Schouw 7 in Bakel.pdf

PDF190823 Aansluiting Lodderdijk - Doonheide.pdf

PDF190816 vergunningen.pdf

PDF190807 vergunningen.pdf

PDF190807 Bekendmaking Handhavingsbeleid Senzer 2019-2020.pdf

PDF190731 Vergunningen.pdf

PDF190724 Vergunningen.pdf

PDF190724 Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouder.pdf

PDF190717 Vergunningen.pdf

PDF190712 vergunningen.pdf

PDF190712 Verkeersbesluit instellen eenzijdig parkeerverbod Oude-Bakelsedijk Gemert.pdf

PDF190712 Ontwerpwijzigingsplannen Kapelweg 40 Handel en Leemkuilenweg 40 De Mortel.pdf

PDF190712 Ontwerpbeschikking Ripsestraat ong.pdf

PDF190705 vergunningen.pdf

PDF190705 Wijzigingsplan Nachtegaallaan 29-31 De Mortel.pdf

PDF190628 vergunningen.pdf

PDF190628 Wijzigingsplan Peeldijk 22 Milheeze.pdf

PDF190628 Ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Wolfsveld - kavel 24 en kavel 104'.pdf

PDF190621 Vergunningen.pdf

PDF190621 Bekendmaking beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13 b 2019 Gemert-Bakel.pdf

PDF190614 Vergunningen.pdf

PDF190614 Publicatie ontwerpwijzigingsplan Schouw 7 in Bakel.pdf

PDF190607 vergunningen.pdf

PDF190607 Wijzigingsplan Mathijseind 8 in Bakel.pdf

PDF190607 Ontwerpwijzigingsplan Peperbus ongen.pdf

PDF190524 Vergunningen.pdf

PDF190524 Wijzigingsplan Groesvlaas 3 Milheeze.pdf

PDF190524 Verkeersbesluit elektrisch oplaadpunt Pater Dr.pdf

PDF190524 Vastgesteld BP Woon-werkgebied Elsendorp en Heerebosch fase 2.pdf

PDF190524 Bekendmaking verordening ozb 2019.pdf

PDF190517 vergunningen.pdf

PDF190517 Bekendmaking Verordening Groenfonds - Groene Kaart - Aanwijzingsbesluit toezichthouder.pdf

PDF190510 vergunningen.pdf

PDF190510 Toepassing coordinatieregeling project Witrijt.pdf

PDF190510 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kruisberglaan 17 De Rips.pdf

PDF20190503 Vergunningen.pdf

PDF190503 Ontwerpwijzigingsplan Nachtegaallaan 29-31 De Mortel.pdf

PDF190503 Evenementenvergunning tweede editie HockeyLoverz.pdf

PDF190503 BP Neerakker, Fase 1 ter inzage.pdf

PDFWitrijt tekening.pdf

PDFStrijbraken tekening.pdf

PDF190503 Bekendmaking straatnamen.pdf

PDF190503 bekendmaking besluiten BenW en burgemeester.pdf

PDF190424 Vergunningen.pdf

PDF190419 Verkeersbesluiten Doonheide, Jacob Catsstraat en Predikherenstraat.pdf

PDF190419 Vastgesteld BP Buitengebied december 2018.pdf

PDF190419 Wijzigingsplan Peeldijk 22 in Milheeze.pdf

PDF190419 vergunningen.pdf

PDF190412 Witrijt tekening.pdf

PDF190412 Strijbraken tekening.pdf

PDF190412 vergunningen.pdf

PDF190412 Voornemen tot vaststellen naam Witrijt.pdf

PDF190412 Voornemen tot vasstellen naam Strijbraken.pdf

PDF190412 Bekendmaking besluit Bebouwde kom grens Wet natuurbescherming.pdf

PDF190405 vergunningen.pdf

PDF190405 Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten artikel 5 (Wvg).pdf

PDF190329 Anterieure overeenkomsten 2 planontwikkelingen stedelijk gebied.pdf

PDF190329 Zakelijke beschrijving Groeskuilenstraat.pdf

PDF190329 Zakelijke beschrijving Peperbus.pdf

PDF190329 vergunningen.pdf

PDF190322 Ontwerp wijzigingsplan 'Mathijseind 8 in Bakel'.pdf

PDF190322 Ontwerp bestemmingsplannen.pdf

PDF190322 Vergunningen.pdf

PDF190315 Concept vergunning HockeyLoverz.pdf

PDF190315 vergunningen.pdf

PDF190301 vijf verkeersbesluiten.pdf

PDF190301 vergunningen.pdf

PDF190301 bekendmaking vaststelling Beerzepad en Heerebosch.pdf

PDFtekening Beerzepad.pdf

PDFtekening Heerebosch.pdf

PDF190301 bekendmaking vastgestelde bestemmingsplannen.pdf

PDF190222 raads- en collegebesluiten.pdf

PDF190222 vergunningen.pdf

PDF190215 vergunningen.pdf

PDF190208 publicatie vestiging Wvg artikel 6.pdf

PDF190208 vergunningen.pdf

PDF190201 vergunningen.pdf

PDF190201 verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen Gemert.pdf

PDF190125 vergunningen.pdf

PDFHeerebosch tekening.pdf

PDFBeerzepad tekening.pdf

PDF190125 Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen hoofdwegen Gemert.pdf

PDF190125 Tijdelijke verkeersmaatregelen hoofdwegen Gemert.pdf

PDF190125 publicatie straatnamen.pdf

PDF190118 vergunningen.pdf

PDF190118 Bekendmaking Handhavingsbeleidsplan 2019-2022.pdf

PDF190111 vergunningen.pdf

PDF190111 Bekendmaking Belastingverordeningen 2019 en beleidsregels.pdf

PDF190104 vergunningen.pdf

PDF190104 Evenementennotitie 2019.pdf

PDF190104 Bekendmaking uitschrijving personen.pdf