Bekendmakingen 2020

Wekelijks publiceert de gemeente vergunningen en bekendmakingen in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad. Op deze pagina vindt u het overzicht van jaar 2020.

PDF201229 Vergunningen.pdf
PDF201229 Verkeersbesluiten eenrichtingverkeer fase 3 + 4 Presidentenbuurt.pdf
PDFbijlage 2020-15 Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Presidentenbuurt Fase 3a.pdf
PDFbijlage 2020-16 Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Presidentenbuurt Fase 3b.pdf
PDFbijlage 2020-17 Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Presidentenbuurt Fase 4.pdf
PDF201229 Verkeersbesluit oplaadpunt Wassenaarstraat Gemert.pdf
PDF20201215 - Verkeersbesluit realisatie elektrische laadplek Wassenaarstraat.pdf
PDF201229 Ontwerpbestemmingsplan Paterslaan De Rips.pdf
PDF201229 Bekendmaking beleidsregels gedragsaanwijzing ernstige woonoverlast en intrekking SMI Gemert-Bakel.pdf
PDF201229 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Oudestraat Gemert.pdf
PDF20201210 - Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats Oudestraat.pdf

PDF201222 Vergunningen.pdf

PDF201222 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2021.pdf

PDF201218 Vergunningen.pdf

PDF201218 Vastgesteld Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2019.pdf

PDF201218 Bekendmaking APV Gemert-Bakel 2020.pdf

PDF20201210 raadsbesluit vestiging art. 5 Wvg uitbreiding bedrijventerrein Bakel en Milheeze (getekend).pdf

PDF20201210 overzicht lijst aangewezen percelen art. 5 Wvg Milheeze (getekend).pdf

PDF20201210 overzicht lijst aangewezen percelen art. 5 Wvg Bakel (getekend).pdf

PDF20201210 kaarttoebedachte bestemming percelen Milheeze voorkeursrecht gemeenteraad art 5 Wvg (getekend).pdf

PDF20201210 kaart toebedachte bestemming percelen Bakel voorkeursrecht gemeenteraad art 5 Wvg (getekend).pdf

PDF20201210 kaart kadastrale percelen Milheeze voorkeursrecht gemeenteraad art 5 Wvg.pdf

PDF20201210 kaart kadastrale percelen Bakel voorkeursrecht gemeenteraad art 5 Wvg.pdf

PDFA20201215 Definitieve omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rooije-Hoefsedijk 41 Gemert.pdf

PDFA20201127 Gezondheidskundige beoordeling vergunningaanvraag veehouderij Rooije Hoefsedijk 31 Gemert.pdf

PDF201211 Vergunningen.pdf

PDF201211 Evenementennotitie 2021.pdf

PDF201204 Vergunningen.pdf

PDF201204 Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Burg. Wijtvlietlaan 8.pdf

PDF201204 Bekendmaking 1e wijziging onroerende-zaakbelastingen 2020.pdf

PDF201127 Vergunningen.pdf

PDF201120 Vergunningen.pdf

PDF201120 Wijzigingsplan De Wind 19.pdf

PDF201113 Vergunningen.pdf

PDF201113 Defininitieve beschikking uitgebreide procedure Oost-Om 29 (Wolfsveld).pdf

PDF201106 Vergunningen.pdf

PDF201030 Vergunningen.pdf

PDF201030 Uitgebreide omgevingsvergunning Peeldijk ong. Handel en Molenstraat 30 Gemert.pdf

PDF201023 Vergunningen.pdf

PDF201023 Bekendmaking anterieure overeenkomsten 4 plannen.pdf

PDFZakelijke beschrijving Dakworm ong. Bakel.pdf

PDFZakelijke beschrijving Kaweide 10 Milheeze.pdf

PDFZakelijke beschrijving Rootvlaas 2 Bakel.pdf

PDFZakelijke beschrijving Wijnboomlaan 12-14 Gemert.pdf

PDF201023 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening oktober 2020.pdf

PDF201016 Vergunningen.pdf

PDF201016 Bekendmaking voornemen MER bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp.pdf

PDFNRD Proeftuin Elsendorp_versie 270520.pdf

PDF201016 Bekendmaking vastgesteld BP Hollevoort 3a.pdf

PDF201009 Vergunningen.pdf

PDF201009 NK Pilot winterterrassen Gemert-Bakel.pdf

PDF201009 NK Pilot Winterterrassen - uitgangspunten.pdf

PDF201002 Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten tbv uitbreiding bedrijventerreinen Bakel - Milheeze.pdf

PDF201002 getekende lijst toegewezen percelen art 6 Wvg.pdf

PDF201002 getekende tekening aangewezen percelen art 6 Wvg.pdf

PDF201002 Ontwerpbestemmingsplan Stedelijke gebieden ter inzage.pdf

PDF201002 Vergunningen.pdf

PDF200925 Vergunningen.pdf

PDF200925 Ontwerpbesluit Burg. Wijtvlietlaan 8 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oost-Om ong. Gemert.pdf

PDF200918 Vergunningen

PDF200911 Vergunningen.pdf

PDF200911 1e wijziging Verordening kwijtscheldingsregeling gem belastingen.pdf

PDF200904 Vergunningen.pdf

PDF200904 Wijzigingsplan Hoeven 7.pdf

PDF200901 Vergunningen.pdf

PDF200901 Ontwerpwijzigingsplan Keizersberg 45.pdf

PDF200901 Ontwerpverkeersbesluit afsluiting oversteek Eeuwsel.pdf

PDF200825 Vergunningen.pdf

PDF200818 Vergunningen.pdf

PDF200812 Vergunningen.pdf

PDF200812 Verkeersbesluit uitbreiding elektrische laadplek Laarveld Gemert.pdf

PDF200805 Vergunningen.pdf

PDF200805 Vastgesteld Bestemmingsplan Stedelijke gebieden.pdf

PDF200805 Gehandicaptenparkeerplaats Borretstraat Gemert.pdf

PDF200805 Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Borretstraat.pdf

PDF200729 Vergunningen.pdf

PDF200729 Wijzigingsplan De Wind 19.pdf

PDF200722 Vergunningen.pdf

PDF200722 Vastgesteld bestemmingsplan Zandstraat Gemert.pdf

PDF200722 Ontwerpbeschikking Molenstraat 30 in Gemert.pdf

PDF200722 Anterieure grondexploitatieovereenkomst Molenstraat 30 in Gemert.pdf

PDF200722 Zakelijk beschrijving Molenstraat 30 in Gemert.pdf

PDF200714 vergunningen.pdf

PDF200714 Definitief besluit wijzigingsplan Gerele Peel 31 Elsendorp.pdf

PDF200714 Anterieure grondexploitatieovereenkomst Esdonk 40 Gemert.pdf

PDF200714 Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Esdonk 40 Gemert.pdf

PDF200707 vergunningen.pdf

PDF200707 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied.pdf

PDF200630 vergunningen.pdf

PDF200623 vergunningen.pdf

PDF200623 Wijzigingsplannen Leemskuilenweg 40 in Gemert en Jodenpeeldreef 8 in De Rips samengevoegd.pdf

PDF2020-11 Verkeersbesluit Prior Davidtsstraat - Prior Jacobsstraat.pdf

PDF200623 verkeersbesluit - Instellen eenrichtingsverkeer PriorDavidtsstraat en Prior Jacobsstraat Gemert.pdf

PDF200616 Vergunningen.pdf

PDFWaterloopnamen Gemert Bakel dec 2018 + kader.pdf

PDF200616 Bekendmaking waterloopnamen.pdf

PDF200609 vergunningen.pdf

PDF200609 Verkeersbesluit afsluiting Sint Wilbertsplein Bakel 2020-10.pdf

PDF200609 Verkeersbesluit afsluiting Sint Wilbertsplein Bakel.pdf

PDF200609 Bekendmaking noodverordeningen COVID 19 van 1 juni 2020.pdf

PDF200603 Vergunningen.pdf

PDF200603 Verkeersbesluit Leeuwerikweg en Heereveldseweg.pdf

PDF2020-02 Verkeersbesluit 30 km zone Leeuwerikweg.pdf

PDF2020-12 Verkeersbesluit 30 km zone Heereveldseweg.pdf

PDF200603 Exploitatieovereenkomst plan De Mortel Zuidrand (Leeuwerikweg).pdf

PDF200603 Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst plan De Mortel Zuidrand (Leeuwerikweg).pdf

PDF200526 vergunningen.pdf

PDF200526 Maatregelen gemeentelijke belastingen.pdf

PDF200526 Publicatie naamgeving waterlopen.pdf

PDFWaterloopnamen Gemert Bakel dec 2018 + kader.pdf

PDF200526 Zakelijke beschrijving exploitatie overeenkomst plan Gerele Peel 31.pdf

PDF200526 Exploitatieovereenkomst Gerele Peel 31 Elsendorp.pdf

PDF200519 vergunningen.pdf

PDF200519 Bekendmaking noodverordeningen COVID-19.pdf

PDF200519 Ontwerpwijzigingsplan Gerele Peel 31.pdf

PDF200512 vergunningen.pdf

PDF200506 vergunningen.pdf

PDF200429 vergunningen.pdf

PDF200429 Vastgesteld BP De Mortel Zuidrand.pdf

PDF200429 Anterieure grondexploitatieovereenkomst Zandstraat Gemert.pdf

PDF200429 Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst plan Zandstraat Gemert.pdf

PDF200421 vergunningen.pdf

PDF200421 Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan De Mortel Zuidrand.pdf

PDF200415 vergunningen.pdf

PDF200415 Vastgesteld BP Stedelijke gebieden.pdf

PDF200415 Raadsbesluit aanpassing komgrens Handel en De Mortel.pdf

PDF200415 Ontwerpwijzigingsplannen Jodenpeeldreef 8 De Rips en Dr.pdf

PDF200415 Bekendmaking noodverordeningen COVID-19.pdf

PDF200415 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Pastoor Gautiusstraat Gemert.pdf

PDF200407 vergunningen.pdf

PDF200407 Wijzigingsplan Gerele Peel 49.pdf

PDF200407 Definitieve vergunning HockeyLoverz 2020.pdf

PDF200407 Bekendmaking regelingen.pdf

PDF200331 vergunningen.pdf

PDF200327 Publicatie zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst.pdf

PDF200327 Publicatie ontwerpbestemmingsplan oude bron.pdf

PDF200327 Publicatie ontwerp bestemmingsplan BP Stedelijke gebieden.pdf

PDF200324 vergunningen.pdf

PDF200313 vergunningen.pdf

PDF200313 Overzichtstekening rooien bomen.pdf

PDF200313 Bekendmaking naamgeving openbare ruimte Kapelhoeve Handel.pdf

PDF200313 Verkeersbesluit opheffen voorrangsregeling kruispunt De Stroom Gemert DEF.pdf

PDF200313 Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer en tijdelijk parkeerverbod Dr.pdf

PDF200313 Verkeersbesluit - aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Pastoor Attendorenstraat Gemert.pdf

PDF200313 Ontwerpbeschikking Peeldijk ong.pdf

PDF200306 vergunningen.pdf

PDF200306 Publicatie vastgesteld BP Groeskuilenstraat en buitengebied def.pdf

PDF200306 Ontwerp bestemmingsplan Zandstraat 14.pdf

PDF200221 vergunningen.pdf

PDFKapelhoeve Handel tekening.pdf

PDF200221 Voornemen naam Kapelhoeve.pdf

PDFTekening Maria Aertshof.pdf

PDF200221 Bekendmaking naam Maria Aertshof.pdf

PDF200221 bekendmaking besluiten raad-college.pdf

PDF200214 vergunningen.pdf

PDF200214 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Elzenhof Gemert.pdf

PDF200214 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Heggeroosstraat Bakel.pdf

PDF200214 Voornemen om een vergunning te verlenen voor de derde editie HockeyLoverz.pdf

PDF200207 vergunningen.pdf

PDF200207 Uitwerkingsplan Smartpark kavel 24 en 104.pdf

PDF20200131 vergunningen.pdf

PDF20200123 Publicatie verkeersbesluit 2020-01.pdf

PDFTekening Maria Aertshof.pdf

PDF200131 Publicatie voornemen tot vaststelling Maria Aertshof.pdf

PDF200124 vergunningen.pdf

PDF200124 publicatie wijzigingsplan Gerele Peel 49.pdf

PDF200124 Bekendmaking Besluit model en gebruik nachtregister en Verordening Kwijtscheldingsregeling.pdf

PDF20200117 vergunningen.pdf

PDF200117 Vaststelling HJ IJpenberglaan 3 Publicatie vaststelling wijzigingsplan.pdf

PDF200117 Vaststelling wijzigingsplan Groesvlaas 3 Milheeze.pdf

PDF200110 vergunningen.pdf

PDF200110 Gerele Peel 7 vastgesteld wijzigingsplan.pdf

PDF200110 Diverse verordeningen en besluiten 2020.pdf

PDF200110 Besluiten Muizenhol.pdf