Belastingen en financiën

WOZ-waarde en taxatieverslag

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen?

Lees meer

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden, kunt u uw rekeningen niet betalen of komt u er niet meer uit? Neem dan contact op met een van de gecertificeerde schuldhulpverleners.

Lees meer

Kwijtschelding belasting

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert vanaf 1 januari 2018 de belastingen uit voor de gemeente Gemert-Bakel. Inwoners en bedrijven ontvangen eind februari van BSOB één gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

Lees meer

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB.

Lees meer

Afvalstoffenheffing (voor particulieren)

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.

Lees meer

Reinigingsrecht (voor bedrijven)

De gemeente betaalt voor het regelmatig ophalen van afval, PMD, GFT, glas, papier en het verbranden van afval. Om deze kosten te kunnen betalen, berekent de gemeente de kosten door.

Lees meer

Rioolheffing

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB.

Lees meer

Hondenbelasting

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB

Lees meer

Toeristenbelasting

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de toeristenbelasting. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB

Lees meer

Reclamebelasting

Bent u ondernemer/winkelier in het centrum van Gemert? Dan betaalt u reclamebelasting.

Lees meer