Berm gebruiken

Een berm is een stuk grond langs een weg. De berm is eigendom van de gemeente of van de provincie indien het gaat om een provinciale weg. Om veiligheidsredenen is het gebruik van de berm verboden. Als u de berm tijdelijk of structureel wilt gebruiken (bijvoorbeeld als extra parkeerruimte) dan kunt u onder specifieke voorwaarden ontheffing van het verbod verkrijgen.
Ontheffing aanvragen

Kosten en doorlooptijd

Het aanvragen van een ontheffing is gratis. De doorlooptijd bedraagt twee weken.