permits iconBestemmingsplan, wijziging

In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming of functie van een stuk grond is. In een bestemmingsplan staan ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken). Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onder meer hieraan getoetst.
U kunt bestemmingsplannen ook digitaal inzien. Kunt u het bestemmingsplan voor uw perceel niet terugvinden?

Afwijken van het bestemmingsplan

Wilt u een (bouw)plan realiseren dat niet past binnen het bestemmingsplan? En een afwijking van het bestemmingsplan is niet mogelijk? Dan kunt u het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen.

Uw plan moet uiteraard voldoen aan (milieu)regelgeving zoals de Wet geluidhinder en de flora- en faunawetgeving. Vaak moeten ook onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de bodemkwaliteit of archeologische waarden. De procedure tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan duurt tussen de 6 tot 12 maanden.

Legeskosten

Product Kosten
Bestemmingsplan wijziging € 5.632,05
Bestemmingsplan herziening € 9.011,70
Bestemmingsplan uitwerking € 5.632,05

Principeverzoek

Omdat een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan tijdrovend is en kostbaar, kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. U weet dan of de gemeente bereid is om medewerking te verlenen.

Wilt u direct een verzoek doen voor een wijziging van het bestemmingsplan?

Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar een zaakbeheerder bestemmingsplanprocedures.