Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan, wijziging

In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming of functie van een stuk grond is. In een bestemmingsplan staan ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken).

Lees meer

Principeverzoek

U wilt gaan (ver-)bouwen of een gebouw of ruimte anders gaan gebruiken, maar dat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.

Lees meer