Commissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

PDFAgenda vergadering Commissie bezwaarschriften 12 januari 2022.pdf


Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moet u zich aanmelden als u de vergadering wilt bijwonen

U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.