Commissie bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten.

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden normaal gesproken op woensdagochtenden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

PDF20220622 Vergadering Commissie bezwaarschriften voor publicatie (Laarbeek).pdf

Aanmelden

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u zich dan aan via het algemene telefoonnummer: 0492 378 500, of een mail naar commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.