Bodembeheer

In de nota bodembeheer is de lokale regelgeving voor grondverzet, het uitvoeren van een bodemsanering en zijn de gemeentelijke bodemprocedures en voorwaarden voor het aanvragen van omgevingsvergunningen (bouwen en milieu) en (het afwijken van) bestemmingsplannen weergegeven. Hieronder zetten we de belangrijkste informatie op een rijtje.

Bodeminformatie 

Informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit is belangrijk wanneer je bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat uitvoeren, een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen, een bedrijf start of als je graafwerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Waar in te zien?

De bodeminformatie van de Gemeente Gemert-Bakel is online raadpleegbaar via de website Omgevingsrapportage Noord-Brabantexterne-link-icoon. De kaarten met wegen die verdacht zijn op de aanwezigheid van zinkassen worden niet weergegeven in de omgevingsrapportage. Deze kaarten zijn afzonderlijk opvraagbaar. 

Gemeentelijke bodemdossiers opvragen 

Als je meer informatie wilt ontvangen, heb je de mogelijkheid om de gemeentelijke bodemdossiers op te vragen via gemeente@gemert-bakel.nl. Stuur hierbij de omgevingsrapportage mee en geef aan welke dossiers je wilt ontvangen. Mochten wij de dossiers niet digitaal hebben, dan nemen wij contact met je op voor het maken van een afspraak voor een archiefinzage. 

Let op! In de omgevingsrapportage worden ook de bodemdossiers van de Provincie Noord-Brabant weergegeven. Deze bodemdossiers zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) via bodemloket@odzob.nl. Kijk in de omgevingsrapportage voor de archief locatie. 

Voorwaarden voor grondverzet 

In de gemeente Gemert-Bakel vindt regelmatig grondverzet plaats. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen en het tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de landbodem. Deze voorwaarden zijn bedoeld om bodemverontreiniging te voorkomen en (her)gebruik van grond mogelijk te maken. In de Nota bodembeheer met bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart (incl. PFAS) staat aangegeven onder welke voorwaarden schone en licht verontreinigde grond toegepast kan worden.

Melding grond of baggerspecie 

Als je van plan bent om grond of baggerspecie te gaan toepassen of tijdelijk ergens op te slaan, dan dien je dit tenminste 5 werkdagen van tevoren te melden via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Dit geldt ook voor het hergebruik van bouwstoffen en het gebruik van IBC-bouwstoffen.

Bodemkwaliteitskaart

Als je gebruik wilt maken van de bodemkwaliteitskaart dien je het formulier "toets herkomst" toe te voegen aan uw melding. Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is alleen mogelijk van locaties die onverdacht zijn wat betreft het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toetst

Namens de gemeente toetst de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de meldingen aan het landelijke en gemeentelijke bodembeleid. Voor vragen over grondverzet kan je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via bbk@odzob.nl

Bodemsanering 

Als er op een terrein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zal dit in vele gevallen beperkingen geven voor eventuele ontwikkelingen op een locatie. Om een locatie geschikt te maken voor het toekomstige gebruik is in deze situaties vaak een bodemsanering noodzakelijk. Als je vragen hebt over bodemsanering, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492-378 500 of via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl.