Briefadres

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Heeft u geen woonadres? Dan kunt u in sommige situaties een briefadres opgeven. Dat is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Deze persoon moet er voor zorgen dat u uw post ook echt krijgt. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres.
Om een briefadres op te geven moet u een afspraak maken.

Voorwaarden

Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden iemand op een briefadres inschrijven, bijvoorbeeld,  als de persoon verblijft in een inrichting, gevangenis of instelling (verpleegtehuis of verzorgingshuis). Ook kunt u maar op één briefadres in Nederland ingeschreven staan en het adres moet een woonhuis zijn.

Persoonlijk aanvragen

Om een briefadres op te geven moet u een afspraak maken. Dit kan online of  via telefoonnummer 0492-378 500.
Denk aan het meenemen van:

Het aanvragen van een briefadres is kosteloos.

Informatie voor hoofdbewoner

Twijfelt u als hoofdbewoner of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat  u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag of belastingen? Dan kunt u het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie vóórdat u toestemming geeft.