Burgemeester Michiel van Veen

Burgemeester

Burgemeester Michiel van Veen

Beleidsterreinen: Algemene zaken 

Taken

 • Coördinatie van het beleid                              
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde  en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid                               
 • Coördinatie van handhaving
 • Informatiebeleid (inclusief Wet Open Overheid)
 • Evenementen, kermissen en markten                                   
 • Gemeentearchief   
 • Vliegbasis De Peel 
 • Aanjager en bewaker van samenwerking college en raad
 • Aanjager en bewaker majeure projecten (samen met verantwoordelijk portefeuillehouder)
 • Dienstverlening       

Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Heb je een vraag aan de burgemeester? Mail dan naar burgemeester@gemert-bakel.nl

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Lid dagelijks en algemeen bestuur GR VRBZO onbezoldigd
Lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant onbezoldigd
Lid Driehoeksoverleg Peelland onbezoldigd
Lid algemeen bestuur Veiligheidshuis onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR MRE onbezoldigd
Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder van BNG en Brabant Water onbezoldigd
Provisor Stichting Ruijschenbergh onbezoldigd
Lid Raad van Advies Crossroads Brabant 40/45 onbezoldigd
Ambassadeur Stichting Britt Helpt onbezoldigd
Lid van Comité van Aanbevelingen De Cirkel Inloophuis De Peel onbezoldigd
Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (voorzitter Stichting) onbezoldigd
Bestuurslid voetbalvereniging Helmond Sport onbezoldigd