Burgemeester Michiel van Veen

Burgemeester

Burgemeester Michiel van Veen

Beleidsterreinen: Algemene zaken 

Taken

 • Coördinatie van het beleid                              
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde  en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid                               
 • Coördinatie van handhaving
 • Informatiebeleid (inclusief Wet Open Overheid)
 • Evenementen, kermissen en markten                                   
 • Gemeentearchief   
 • Vliegbasis De Peel 
 • Aanjager en bewaker van samenwerking college en raad
 • Aanjager en bewaker majeure projecten (samen met verantwoordelijk portefeuillehouder)
 • Dienstverlening       

Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Heb je een vraag aan de burgemeester? Mail dan naar burgemeester@gemert-bakel.nl

Nevenfuncties

Nevenfunctiebezoldigd/onbezoldigd
Lid dagelijks en algemeen bestuur GR VRBZOonbezoldigd
Lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabantonbezoldigd
Lid Driehoeksoverleg Peellandonbezoldigd
Lid Algemeen bestuur Veiligheidshuis Brabant Zuid Oostonbezoldigd
Lid Dagelijks bestuur Veilighiedshuis Brabant Zuid Oostonbezoldigd 
Plv. lid algemeen bestuur GR MREonbezoldigd
Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder van BNG en Brabant Wateronbezoldigd
Provisor Stichting Ruijschenberghonbezoldigd
Ambassadeur Stichting Britt Helptonbezoldigd
Lid van Comité van Aanbevelingen De Cirkel Inloophuis De Peelonbezoldigd
Bestuurslid voetbalvereniging Helmond Sportonbezoldigd