Burgemeester Michiel van Veen

Burgemeester

burgemeester Michiel van Veen

  Beleidsterreinen: Algemene zaken 

  Taken

  • Coördinatie van het beleid                              
  • Algemene en bestuurlijke zaken
  • Openbare orde  en veiligheid
  • Integraal veiligheidsbeleid                               
  • Coördinatie van handhaving
  • Informatiebeleid (inclusief Wet Open Overheid)
  • Evenementen, kermissen en markten                                   
  • Gemeentearchief   
  • Vliegbasis De Peel 
  • Aanjager en bewaker van samenwerking college en raad
  • Aanjager en bewaker majeure projecten (samen met verantwoordelijk portefeuillehouder)
  • Dienstverlening       

  Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

  Heb je een vraag aan de burgemeester? Mail dan naar burgemeester@gemert-bakel.nl

  Nevenfuncties

  Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
  Lid dagelijks en algemeen bestuur GR VRBZO onbezoldigd
  Lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant onbezoldigd
  Lid Driehoeksoverleg Peelland onbezoldigd
  Lid algemeen bestuur Veiligheidshuis onbezoldigd
  Plv. lid algemeen bestuur GR MRE onbezoldigd
  Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder van BNG en Brabant Water onbezoldigd
  Provisor Stichting Ruijschenbergh onbezoldigd
  Lid Raad van Advies Crossroads Brabant 40/45 onbezoldigd
  Ambassadeur Stichting Britt Helpt onbezoldigd
  Lid van Comité van Aanbevelingen De Cirkel Inloophuis De Peel onbezoldigd
  Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (voorzitter Stichting) onbezoldigd
  Bestuurslid voetbalvereniging Helmond Sport onbezoldigd