Calamiteitenbestrijding

Uitleg

Een ramp of crisis is een ernstig incident dat veel maatschappelijke onrust tot gevolg heeft, al dan niet met veel slachtoffers en/of grote schade. Deze gevolgen zijn zo groot dat de hulpdiensten met de normale middelen en de normale organisatiestructuur het incident niet kunnen afhandelen. De burgemeester bepaalt of er gebruik gemaakt wordt van de rampenbestrijding.