Collecteren, geld inzamelen

Collecteren is het op of aan de weg of aan de huizen inzamelen van geld of goederen waarbij u al dan niet bonnen, speldjes, prentbriefkaarten, kalenders, en dergelijke aanbiedt. Om een collecte te houden heeft u geen vergunning nodig.