wijk met nieuwbouwwoningen en bestaande woningen in Gemert

College op Koers #5 - Versnelling woningbouw werpt zijn vruchten af

01 februari 2022
Inwoners

Nog geen jaar geleden trad Willeke van Zeeland aan als wethouder in onze gemeente. Zorgen voor meer passende woningen voor de inwoners van Gemert-Bakel werd een van haar speerpunten. 

Willeke blikt kort terug: ‘Ik was meteen onderdeel in de discussie over het tekort aan woningen en de conclusie was helder: als we willen versnellen, dan moeten we hiervoor expertise in huis halen. Met twee woningbouwversnellers hebben we direct projecten bij de kop gepakt en samen met ontwikkelaars hebben we gekeken naar wat we in de samenwerking beter kunnen doen. Dat werpt nu zijn vruchten af. In de komende jaren komen er 700 woningen bij.’

Van regie naar samenwerking

Bouwen in deze tijd is ongelooflijk ingewikkeld. Corporaties hebben te maken met steeds meer regels, bouwmaterialen zijn duurder en gronden zijn vaak in handen van anderen. Van Zeeland: ‘Samen met de ontwikkelaars en Goed Wonen hebben we onze schouders eronder gezet om meer woningen te realiseren. Ik heb het volste vertrouwen dat dit gaat lukken. We hebben nu al flinke stappen gemaakt; niet alleen in het aantal woningen wat erbij komt en in de pijplijn zit, maar vooral in het proces om te komen tot woningbouw.’

Focus

‘Als we kijken naar wat we nu anders doen in het proces, dan pakten we eerst alle projecten op. Tegen alles wat bij ons als gemeente binnen kwam, zeiden we “ja, dat gaan we doen”. Na de constructieve overleggen met de ontwikkelaars leggen we nu het accent op projecten die kwaliteit toevoegen en projecten die snel gerealiseerd kunnen worden. Focus schept niet alleen helderheid voor onze eigen prioritering, maar ook geven we hiermee duidelijkheid aan de private partijen waarmee we samenwerken. Zij kunnen de inzet van hun personeel en de inkoop van materialen beter inplannen. Daar zijn we allemaal bij gebaat.’

Actievere grondpolitiek

Als gemeente pakken we meer regie. Dat kan nu omdat we er financieel ook beter voorstaan, de rente laag is en de vraag naar woningen hoog. We kopen dus ook weer meer grond aan om daar woningbouw te kunnen realiseren in de toekomst.

Leerschool

We hebben de afgelopen maanden veel geleerd van het proces en hierin verbeteringen aangebracht. Een hoop woningen zitten daardoor in de pijplijn voor de komende jaren, ook in de kleinere kernen. Hiermee werken we aan de leefbaarheid in de dorpen. Maar we zijn er nog niet. We zijn voortdurend op zoek naar goede mensen. ‘Traineeships zou hiervoor een uitkomst kunnen bieden. Jongeren die op zoek zijn naar een leuke baan en het vak willen leren, leiden we dan zelf op.’