College van burgemeester en wethouders

foto College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat (op hoofdlijnen) door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college van Gemert-Bakel bestaat uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Burgemeester Michiel van Veen

Beleidsterreinen Algemene zaken 

Takenfoto Burgemeester Michiel van Veen

 • Coördinatie van het beleid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Coördinatie van handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening
 • Evenementen en horecabeleid
 • Kermissen en markten
 • Gemeentearchief
 • Dienstverlening

Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is hij hoofd van de politie en brandweer.

Heb je een vraag aan de burgemeester? Mail dan naar burgemeester@gemert-bakel.nl

 

Wethouder Anke van Extel -van Katwijk

icon Twittericon_instagram_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

Takenfoto Wethouder Anke van Extel -van Katwijk

 • Locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Vitaal platteland
 • Bouwen en milieu
 • Monumenten
 • Openbaar beheer
 • Landschapsbeheer

 

 

 

Wethouder Inge van Dijk

icon Twittericon_linkedin_37x37icon_instagram_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Economie & Sport

Takenfoto Wethouder Inge van Dijk

 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Mobiliteit
 • Verkeer en parkeren
 • Dorpsraden
 • Burgerparticipatie
 • Communicatie
 • Afval
 • Sport
 • Speelgelegenheden
 • Centrumontwikkeling Bakel

 

 

Wethouder Wilmie Steeghs

icon Twittericon_linkedin_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Sociaal Domein

Takenfoto Wethouder Wilmie Steeghs

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Participatiewet
 • Schulddienstverlening
 • Armoedebeleid
 • Inburgering
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Cultuur

 

 

Wethouder Miranda de Ruiter -van Hoof

icon Twittericon linkedinicon_instagram_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Financiën & Volkshuisvesting

Takenfoto Wethouder Miranda de Ruiter -van Hoof

 • Financiën
 • Bouwgrondexploitatie
 • Grondzaken en -aankopen
 • Vastgoed
 • Volkshuisvesting
 • Duurzaamheid
 • Kasteel

 

 

 

Gemeentesecretaris Ad van Oudheusden

icon Twittericon linkedin

 

 

Takenfoto Gemeentesecretaris Ad van Oudheusden

 • De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
  Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen.