Doelgroepverklaring voor loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om deze tegemoetkoming te ontvangen, heeft de werkgever een kopie van een doelgroepverklaring nodig van de betrokken werknemer.

Wie moet de doelgroepverklaring aanvragen?

De werknemer moet deze doelgroepverklaring zelf aanvragen binnen drie maanden na de start van het dienstverband.

  • De doelgroep oudere werknemers moeten het verzoek om een doelgroepverklaring doen bij de eigen participatiecoach van Senzer.
  • De doelgroep werknemers met een arbeidsbeperking moeten dit verzoek doen bij het UWV via de website van het UWVexterne-link-icoon.

Wat zijn de voorwaarden voor een doelgroepverklaring?

  1. Je moet in de maand voorafgaand aan de nieuwe dienstbetrekking recht hebben gehad op een uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  2. Je bent 56 jaar of ouder op het moment van aanvang dienstbetrekking.
  3. Je bent niet op enig moment in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding bij deze werkgever in dienst geweest.
  4. Je hebt nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd.
  5. Je hebt een reguliere baan (geen WSW-dienstverband).