Dorpsinitiatieven

Burgerparticipatie is een veelgehoorde kreet. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee? En wat heb jij er als inwoner of ondernemer van onze gemeente eigenlijk aan?

Waar het kan, willen we graag sámen met jou werken aan onze mooie gemeente. Door initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven te ondersteunen waar het kan. Of bij het maken van beleid of de uitvoering van een project nóg meer ruimte te bieden voor jouw stem als inwoner of ondernemer, voor de dialoog. Burgerparticipatie is een vorm van samenwerken om te realiseren waar behoefte aan is in onze gemeenschap.

Samenwerken kan op uiteenlopende manieren. Van het ophalen van meningen als het gaat om de inrichting van een straat tot het ondersteunen van een goed initiatief om, bijvoorbeeld, de zorg makkelijker te organiseren.

Waarom?
De hamvraag is natuurlijk: wat heb ík er aan? Nou, je praat mee over de ontwikkeling van jouw straat, wijk, dorp of gemeente. Je hebt dus direct of indirect invloed op de omgeving waar je woont. Of je hebt een briljant idee om iets slimmer (of makkelijker, goedkoper, efficiënter, …) te doen en je kan hulp gebruiken bij het uitwerken van het idee.

Wat moet je doen?
Je moet niets! Maar heb je een goed idee of een concreet initiatief en kun je hulp gebruiken? Laat ons dat dan weten. Daarbij hebben we speciale aandacht voor ‘sociale innovatie’. Weer zo’n term, maar die zoveel wil zeggen als: innovatieve ideeën om zorg en welzijn in onze gemeente verder te verbeteren. Niets is te gek, we denken -op zijn minst- graag met je mee. Daarvoor hebben we ook twee ideencoaches: Janine Rechters en Merel Guijt.

button Ja ik heb een idee of initiatief!

Of speelt er iets in jouw straat, wijk of dorp en vragen we jouw mening, op welke manier dan ook? Laat je dan horen. Eenmalig, bijvoorbeeld bij een poll of bijeenkomst. Misschien vind je het leuk om vaker mee te praten, bijvoorbeeld in een klankbordgroep. En misschien vragen we niet direct om je mening maar denk je dat we ergens een leerpuntje hebben: schroom dan ook niet. We staan open voor opbouwende feedback!

Wat doen wij?
Wij volgen zelf een aantal spelregels om initiatieven goed te ondersteunen én om het algemeen belang te bewaken. In het kort:

  1. We geven inwoners en ondernemers vertrouwen en zijn minder sturend.
  2. Onze houding is ‘Ja, mits…’. Er is ruimte om te experimenteren, we hanteren alleen regels die we moeten hanteren.
  3. Elke initiatiefnemer krijgt één vast aanspreekpunt in het gemeentehuis.
  4. Een projectplan maakt rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en voorkomt onduidelijkheid over wie wat moet doen.
  5. Als iets (financieel) niet kan, leggen we dat uit.
  6. We doen wat nodig is; soms zijn we als gemeente trekker, soms faciliteren we alleen.
  7. Zorgvuldigheid en een democratisch proces gaan boven snelheid.
  8. Leidt een initiatief tot weerstand? Dan is in eerste instantie de initiatiefnemer aan zet om in de omgeving draagvlak te creëren.