Vader en moeder met kind in een rolstoel die door het bos wandelen

Een toegankelijk Gemert-Bakel

04 juli 2023
Inwoners

Gemert-Bakel wil dat alle inwoners zich thuis voelen, vanuit de gedachte dat we een gastvrije en inclusieve gemeente willen zijn. Natuurlijk ook voor de mensen die met een beperking leven. Hierbij gaat het niet alleen over  mensen met een zichtbare fysieke beperking, met rollator of rolstoel, maar ook over mensen met beperkingen die minder zichtbaar zijn. Vanaf nu kunnen inwoners via de ‘Ongehinderd app’ zien welke plekken toegankelijk zijn met een rolstoel en bijvoorbeeld ook waar openbare toiletten zijn in de gemeente.

VN-Verdrag

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. De bedoeling van dit verdrag is dat het de positie van mensen met een beperking verbetert. Hierin staat dat mensen met een beperking recht hebben op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom zijn er merkbaar minder drempels in de samenleving nodig waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

Toegankelijk Gemert-Bakel

Download de Ongehinderd app of ga naar de website van Ongehinderd. De gemeenteraad stemde eerder in met een voorstel voor de gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken, de toiletten beschikbaar te stellen en deze informatie op de Ongehinderd app te delen. Inmiddels kunnen inwoners en bezoekers daar gebruik van maken.