Eenmalige tegemoetkoming energiekosten

Heb je een uitkering óf maak je gebruik van de regeling Maatschappelijke Participatie?

Als je een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt óf gebruik maakt van de regeling Maatschappelijke Participatie, dan hoef je niks te doen. Je krijgt de energietoeslag dan automatisch. De eenmalige compensatie wordt vóór 1 mei 2022 uitbetaald. Je ontvangt hier ook een brief over.

Heb je geen gemeentelijke uitkering, maar wel een laag inkomen?

Dan kun je zelf tot 1 januari 2023 de energietoeslag aanvragen als je:

 • hoofdbewoner bent van een huishouden en;
 • in de gemeente Gemert-Bakel woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt en;
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Je hebt een laag inkomen als je netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:
   
  Gezinssituatie Van 18 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
  Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89
  Alleenstaande ouder € 1.600,13 € 1.382,89
  Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49

PDFDownload het aanvraagformulier. 

Wat je moet weten

Daarnaast kun je aanvraagformulieren ophalen bij het IDO-loket van de bibliotheek, het gemeentehuis, Stichting Goed Wonen, de dorpsondersteuners en het loket van Zorgcoöperatie Gemert. En verder:

 • aanvragen kan vanaf maandag 2 mei 2022;
 • je vermogen wordt niet meegerekend;
 • ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (jij en je partner) samen één keer de energietoeslag van € 800.

Je komt niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als:

 • je in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
 • je alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven en geen eigen woonadres hebt.

PDF220516 Vragen en antwoorden eenmalige energietoeslag

Hoe moet je de aanvraag aanleveren

 • Bij voorkeur digitaal naar mp@peelgemeenten.nl
  Een kopie van het geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning als een aparte bijlage in dezelfde mail meesturen in verband met de AVG (na vaststellen identiteit wordt het kopie legitimatiebewijs vernietigd).
 • Of via de post naar Minimaregelingen Peelgemeenten antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne.

Hulp nodig bij het invullen?

Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak via (0492) 378500.

Een team van deskundige vrijwilligers staat vanaf 9 mei 2022 voor u klaar! Op maandag, dinsdag en donderdag is er spreekuur tussen 9.00 u- 16.00 u. Het spreekuur in Gemert vindt plaats in het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53. In de andere kerkdorpen wordt naar behoefte in de dorpshuizen een spreekuur dichtbij georganiseerd. 

Wat je mee moet nemen naar het spreekuur?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning van aanvragen/hoofdbewoner en partner
 • Kopie bankafschrift van een volledige maand in het jaar 2022 waarop de afschrijving van het termijnbedrag van de energienota staat en het IBAN nummer.
 • Kopie inkomstenbewijzen van aanvrager/hoofdbewoner en partner van een maand in het jaar 2022 waarin ze het laagste inkomen hebben gehad
 • De partner -om de aanvraag te ondertekenen-
 • Kopie beschikking heffingskorting minstverdienende partner (indien van toepassing)

Energie besparen = geld besparen

Je kunt nu ook hulp krijgen om energie te besparen in huis. Met die hulp kun je je energierekening op de langere termijn verlagen. De gemeente helpt je verder. Meld je aan bij gemeente@gemert-bakel.nl en vermeld bij onderwerp "aanmelding energiebesparing". Vermeld ook je naam, adres en telefoonnummer in de mail. Er wordt dan contact met je opgenomen over alle mogelijkheden. Kun je niet mailen? Bel dan naar 0492-378 500.

Financieel spreekuur

Heb je nú al financiële problemen vanwege de hoge energieprijzen? Bel dan naar 040 – 2193300 (kies optie 3) voor een afspraak bij het financiële spreekuur in het gemeentehuis.