Eenmalige tegemoetkoming energiekosten

Het kabinet maakte half december bekend dat het de stijgende energieprijzen deels gaat compenseren. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 800,-.

Heb je een uitkering óf maak je gebruik van de regeling Maatschappelijke Participatie?

Als je een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt óf gebruik maakt van de regeling Maatschappelijke Participatie, dan hoef je niks te doen. Je krijgt de energietoeslag dan automatisch. De eenmalige compensatie wordt vóór 1 mei 2022 uitbetaald. Je ontvangt hier ook een brief over.

Heb je geen gemeentelijke uitkering, maar wel een laag inkomen?

Dan kun je zelf tot 1 januari 2023 de energietoeslag aanvragen als je:

 • hoofdbewoner bent van een huishouden en;
 • in de gemeente Gemert-Bakel woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt en;
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Je hebt een laag inkomen als je netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:
Van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Gezinssituatie normbedrag (excl. vt) per maand normbedrag 120% (excl. vt) per maand
Alleenstaand € 1.046,73 € 1.256,08
Alleenstaande ouder € 1.345,80

€ 1.614,96

Samenwonend/getrouwd

€ 1.495,33

€ 1.794,40


Normen pensioengerechtigden
Gezinssituatie normbedrag (excl. vt) per maand normbedrag 120% (excl. vt) per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.164,39 € 1.397,27
Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd € 1.577,34 € 1.892,81
Gehuwden, geen kostendeler, één van beiden pensioengerechtigd € 1.577,34 € 1.892,81

Let op: bent je een pensioengerechtigde en ontvang je AOW (Algemene ouderdomswet) van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)? Dan geldt voor jou een AOW vrijlating van € 26,38 (vastgesteld voor 2022) per maand per persoon. Ontvang je ook pensioen, dan geldt er voor jou een pensioenvrijlating van € 21,50 per maand voor een alleenstaande en € 43,00 per maand voor een gezamenlijke huishouding. Vrijlating betekent dat dit bedrag niet meetelt als inkomen. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat u toch de eenmalige energietoeslag kunt aanvragen.

Wat je moet weten

Daarnaast kun je aanvraagformulieren ophalen bij het IDO-loket van de bibliotheek, het gemeentehuis, Stichting Goed Wonen, de dorpsondersteuners en het loket van Zorgcoöperatie Gemert. En verder:

 • aanvragen kan vanaf maandag 2 mei 2022;
 • je vermogen wordt niet meegerekend;
 • ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (jij en je partner) samen één keer de energietoeslag van € 800.

Je komt niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als:

 • je in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
 • je alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven en geen eigen woonadres hebt.

Hoe moet je de aanvraag aanleveren?

 • Bij voorkeur digitaal naar mp@peelgemeenten.nl
  Een kopie van het geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning als een aparte bijlage in dezelfde mail meesturen in verband met de AVG (na vaststellen identiteit wordt het kopie legitimatiebewijs vernietigd).
 • Of via de post naar Minimaregelingen Peelgemeenten antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne.

Hulp nodig bij het invullen?

Lukt het niet om zelf het aanvraagformulier in te vullen? Vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld iemand uit uw familie, vriendenkring, dorpsondersteuner of belangenorganisatie zoals de KBO, Stichting Huurdersbelang of Houvast.
Of neem telefonisch contact op met Lumens voor een afspraak op het financieel spreekuur in het gemeentehuis op trelefoonnummer 040-219 33 00 (optie 3).   

Wat je mee moet nemen naar het spreekuur

 • Kopie geldig legitimatiebewijs en/of geldige verblijfsvergunning van aanvragen/hoofdbewoner en partner
 • Kopie bankafschrift van een volledige maand in het jaar 2022 waarop de afschrijving van het termijnbedrag van de energienota staat en het IBAN nummer.
 • Kopie inkomstenbewijzen van aanvrager/hoofdbewoner en partner van een maand in het jaar 2022 waarin ze het laagste inkomen hebben gehad
 • De partner -om de aanvraag te ondertekenen-
 • Kopie beschikking heffingskorting minstverdienende partner (indien van toepassing)

Energie besparen = geld besparen

Je kunt nu ook hulp krijgen om energie te besparen in huis. Met die hulp kun je je energierekening op de langere termijn verlagen. De gemeente helpt je verder. Meld je aan bij gemeente@gemert-bakel.nl. Vermeld ook je naam, adres en telefoonnummer in de mail. Er wordt dan contact met je opgenomen over alle mogelijkheden. Kun je niet mailen? Bel dan naar telefoonnummer 0492-378 500.

Financieel spreekuur

Heb je nú al financiële problemen vanwege de hoge energieprijzen? Bel dan naar telefoonnummer 040 - 2193300 voor een afspraak bij het financiële spreekuur in het gemeentehuis. 

Verhoging Eenmalige tegemoetkoming

Het Rijk heeft begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van €800,- wordt verhoogd met €500,-, waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal €1300,- bedraagt. Met de verwerking van deze verhoging zijn we direct aan de slag gegaan.

Wat betekent dit voor je?

Je hebt je eenmalige energietoeslag al ontvangen?
Dan hoef je niets te doen. De verhoging van €500,- wordt in de laatste week van oktober 2022 vanzelf op je bankrekening gestort. Je ontvangt hierover nog een brief.

Je hebt een aanvraag ingediend voor de eenmalige energietoeslag, maar nog geen betaling ontvangen?

Je hoeft geen extra aanvraag in te dienen. Wanneer je voor 1 oktober 2022 een betaling van € 800,- ontvangt, wordt het bedrag van €500,- automatisch betaald in de laatste week van oktober 2022.
Als je na 1 oktober 2022 de betaling gaat ontvangen, dan maken we een bedrag van € 1300,- over op jouw rekening.

Heb je nog geen aanvraag gedaan en wil je weten of je in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag?

Kijk dan hierboven onder het kopje “Wat moet je weten”

Vragen en antwoorden eenmalige energietoeslag Peelgemeenten