Eikenprocessierups

Wil je een melding doen van eikenprocessierupsen? Lees eerst deze pagina.

Hoe ziet een eikenprocessierups eruit?

Eikenprocessierupsen komen in april uit het ei. Ze zitten dan bovenin eikenbomen. Vanaf mei tot augustus zijn de grauwe nesten met rupsen zichtbaar. Daarna verpoppen de rupsen tot vlinder. Onderstaande foto’s geven weer hoe het eruit ziet. Zie je een andere rups of ander nest? Dan hoef je het niet te melden.

Processierupsen op boom

Processierupsen op boom

Geen last – niet melden

De gemeente roeit de rups niet uit. Dat kan ook niet. De rups en daarna de vlinder zijn ook voedsel voor vogels. Zitten de rupsen op een locatie waar weinig wandelaars of fietsers komen, dan bestrijden we de rups niet. Je hoeft de locatie dan niet door te geven.

Prioriteit

De gemeente Gemert-Bakel stelt prioriteiten aan de snelheid van bestrijden. Deze prioriteiten zijn 1. Zeer Hoog (prioriteitsgebieden, zoals scholen), 2. Hoog (woonkernen), 3. Matig (bedrijventerreinen), 4. Laag (buitengebied) tot 5. Niet bestrijden. Op de kaart zijn de prioriteitsgebieden zichtbaar.

Melding al bekend?

Veel locaties van eikenprocessierupsen zijn al bekend. Op de kaart zie je waar al meldingen gedaan zijn. Die locaties zijn bekend bij de gemeente. Je hoeft die niet meer te melden.

Locatie duidelijk?

Wil je een melding doen van eikenprocessierupsen? Geef de locatie van de boom nauwkeurig door. Hoe beter de locatie is aangegeven, hoe beter de gemeente het kan oplossen. Zijn er meerdere bomen naast elkaar? Dan hoef je toch maar één melding te doen. De gemeente controleert ook de directe omgeving van de melding.

Meer informatie over eikenprocessierupsen?

Wil je meer weten over eikenprocessierupsen? Heb je last van gezondheidsklachten? Wil je weten wat je zelf kunt doen tegen eikenprocessierupsen? Kijk dan op www.processierups.nu  of www.rupsen.info.

Provinciale bomen

De gemeente haalt geen rupsen weg in bomen van de provincie. Dat doet de provincie zelf. Meldingen van rupsen in bomen naast de provinciale weg kun je binnenkort doorgeven via een pagina van de provincie.

Melding doen?

Wil je na het lezen van deze informatie nog een melding doen van eikenprocessierupsen? Dat kan via de pagina Slim Melden..