Rekenmachine en geld

Energietoeslag, wie komt daarvoor in aanmerking?

17 januari 2023
Inwoners

Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De gemeente wil deze mensen graag helpen. Daarom kunnen inwoners met weinig inkomen in aanmerking komen voor een energietoeslag.

Eenmalige energietoeslag 2023

In 2022 heeft het kabinet éénmalig 1300 euro aan huishoudens met een laag inkomen toegekend. De gemeente had de taak om deze eenmalige toeslag uit te betalen aan huishoudens met een uitkering óf die gebruik maakten van de regeling Maatschappelijke Participatie. Het kabinet heeft aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als er meer over deze landelijke regeling bekend is.

Maatwerk-energietoeslag 2023

Voor inwoners die niet voldoende geholpen zijn door landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) óf de inkomens die op grond van het inkomen buiten deze landelijke regeling vallen (middeninkomens), heeft de gemeente nu een tijdelijke maatwerkregeling opengesteld.  

Met ingang van 9 januari 2023 kunnen deze inwoners van onze gemeente een aanvraag indienen voor een maatwerk-energietoeslag. Het project is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De uitvoering eindigt op 9 juli 2023.

Om snel te beoordelen of je misschien in aanmerking komt voor de toeslag zijn er 3 belangrijke vragen:

  1. Kun je niet meer rondkomen met je inkomen?
  2. Is je maandelijkse voorschot van gas/elektriciteit hoger dan 242 euro per maand?

Is je maandinkomen lager dan in deze tabel staat?

  Max. netto inkomen per maand/exclusief vakantietoeslag Max. vermogen/ banktegoed
Alleenstaande € 2.840,00 € 15.210,00
Alleenstaand ouder (met minimaal 1 kind onder de 18 jaar) € 3.651,00 € 30.420,00
Gehuwd/samenwonend € 4.058,00 € 30.420,00

Kun je de vragen alle drie met “ja” beantwoorden, maak dan een afspraak maken voor het financieel spreekuur in het gemeentehuis via telefoonnummer 040 - 2193300 (kies optie 3) of via e-mail: Lumens@gemert-bakel.nl.

Samen met deskundige medewerkers wordt dan ook nog gekeken naar je maandelijkse woonlasten en vermogen (banktegoed en spaargelden). En als aan alle voorwaarden voldaan wordt, helpen zij je verder met de aanvraag.

Kom je niet in aanmerking, maar heb je wel geldzorgen?

Vraag dan om hulp! Je kunt áltijd mailen naar hbb@gemert-bakel.nl. Je bent ook dan welkom op het financieel spreekuur in het gemeentehuis. Hoe eerder je om ondersteuning vraagt, des te beter kunnen we je helpen. Samen komen we eruit!

Stroomschema maatwerk energietoeslag