Erkenning kind

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Erkenning kind vóór de geboorte

Voor de geboorte spreken we dan van erkenning ongeboren vrucht. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen.

Voorwaarden

Keuze achternaam

Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor het doen van de naamskeuze. Deze naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Informatie over het kiezen van de achternaam kunt u op de website van de Rijksoverheid vindenexterne-link-icoon.

Erkenning kind ná de geboorte

Erkenning kan plaatsvinden bij de geboorteaangifte maar ook daarna, tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is.

Voorwaarden

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning van het kind.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor toestemming en naamskeuze.
 • Als de erkenner eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Dat kan met  dit formulier. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning van het ouderschap.
 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming van de moeder uit wie het kind is geboren én van het kind nodig.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn.

Wat neemt u mee naar de erkenning?

 • Geldig legitimatiebewijs van de moeder uit wie het kind wordt geboren
 • Geldig legitimatiebewijs van de erkenner.
 • Indien van toepassing dit formulier  toestemming erkenning voor de geboorte.

Als één of beide ouders in het buitenland wonen, neem dan contact op met de gemeente.

Gevolgen erkenning

De gevolgen van de erkenning van het ouderschap zijn:

 • De ouder die het kind heeft erkent krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner en het kind.
 • Heeft de moeder uit wie het kind is geboren niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner wel?
  • Wordt het kind erkend voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de erkenner.
  • Is het kind 7 jaar of ouder? Dan gelden andere regels. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Wilt u meer informatie over voorwaarden en gevolgen van de erkenning? Ga dan naar de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u door erkenning automatisch het gezag over een kind. U hoeft het gezag in dat geval niet meer apart te regelen. 

Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend, maar heeft u het gezag nog niet geregeld? Dan kunnen de ouders samen online een verzoek indienen bij de rechtbankexterne-link-icoon. Dit is eenvoudig, gratis en duurt maar 10 minuten. In de meeste gevallen is het zo dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt.

Meer informatie over ouderlijk gezag en voogdij staat op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.