Flyeren (folders uitdelen)

Flyeren (folders uitdelen) voor een goed doel of een belangenorganisatie mag zonder vergunning. Wilt u flyeren tijdens de weekmarkt? Neem dan eerst contact op met de marktmeester van de gemeente.

Als u wilt flyeren tijdens een evenement, geeft u dit door aan de organisator van het evenement. De organisator is verantwoordelijk voor datgene wat op het evenemententerrein gebeurt en mag aangegeven of flyeren gewenst is.