Formulier Toestemming tot afgifte van een reisdocument

Toestemming via DigiD

U kunt vooraf ook via DigiD toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort. Als beide ouders/gezaghebbenden dit doen, dan hoeft het kind alleen nog het volgende mee te nemen:

mee te nemen naar de afspraak. Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven, hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak.

Reisdocument moet ongeacht de leeftijd persoonlijk worden aangevraagd.