Geen meerderheid in de gemeenteraad voor AZC bij de Zorgboog in Bakel

07 december 2022
Inwoners

Afgelopen dinsdag 6 december was er een bijzondere raadsvergadering georganiseerd. Alle fracties gaven hierin hun visie op de conceptbrief voor het COA die door het college van B&W is voorgelegd aan de gemeenteraad om 150 personen te huisvesten op het terrein van de Zorgboog in Bakel.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA zoals het er nu ligt. Met een amendement stelt de gemeenteraad voor om een kleiner aantal dan de door het college voorgestelde 150 personen op te vangen op één of twee locaties in de gemeente, niet zijnde het Zorgboog terrein. De gemeenteraad vraagt het college van B&W om op zoek te gaan naar nieuwe locaties in de gemeente waar asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden.