Gehandicaptenparkeerkaart

In onze gemeente zijn een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Hier mag u parkeren als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Neem voor de voorwaarden contact op met de gemeente. 

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Haal dan bij de balie in het gemeentehuis een aanvraagformulier. Een afspraak maken is niet nodig. 

 • U bestuurt de auto zelf? 

  • Dan zijn er twee vragen om te beantwoorden:
  1. Kunt u (met een hulpmiddel) minder dan 100 meter lopen?
  2. Zit u altijd in een rolstoel?
   Kunt u een van beide vragen met ja beantwoorden, dan komt u in aanmerking voor een gpk-bestuurder
 • U bestuurt de auto niet zelf? 

  • Dan zijn er drie vragen om te beantwoorden:
  1. Bent u als passagier continue afhankelijk van de hulp van de chauffeur?
  2. Kunt u (met een hulpmiddel) minder dan 100 meter lopen?
  3. Zit u altijd in een rolstoel?

Kunt u vraag 1 met ja beantwoorden en kunt u vraag 2 en/of 3 ook met ja beantwoorden, dan komt u in aanmerking voor een gpk-passagier.

 • Combinatie van bestuurderskaart en passagierskaart: 

  • U kunt ook in aanmerking komen voor een combinatie van een gpk-bestuurder en een gpk-passagier.
 1. Neem contact op met de gemeente om aan te geven dat u de kaart wilt aanvragen.
 2. Een consulent stelt u vragen over uw gezondheid en over de belemmeringen die u  ervaart. Het kan ook zijn dat er een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek bij u thuis.
 3. U ontvangt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld retour. Ook moet u medisch gekeurd worden door een arts. De gemeente bepaalt welke arts/instantie deze keuring uitvoert. Ook als u een verlenging aanvraagt van uw gehandicaptenparkeerkaart, is een medische keuring een enkele keer nodig.
 4. Nadat uw aanvraag is behandeld, ontvangt u een brief (beschikking) van uw gemeente. In deze beschikking staat op welke gronden u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of juist niet krijgt. Ook leest u hierin of u in aanmerking komt voor een kaart voor een bestuurder en/of passagier  en hoe lang de kaart geldig is.

Voor (het aanvragen van) een gehandicaptenparkeerkaart moet u de volgende legeskosten betalen:

Bij toekenning en afwijzing:
ProductKosten
Gehandicaptenparkeerkaart eerste aanvraag€ 102,40
Gehandicaptenparkeerkaart verlenging met medisch advies€ 102,40
Gehandicaptenparkeerkaart verlenging zonder medisch advies€ 14,40

De kosten voor de medische keuring zitten soms wel en soms niet in de legeskosten. In het eerste contact informeert de consulent u over de kosten.

Indien u een gemeentelijke inkomensverklaring kunt overleggen worden geen legeskosten in rekening gebracht. 
Deze inkomensverklaring moet bij het aanvraagformulier aangeleverd worden.

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Een kaart kan voor een kortere periode worden afgegeven, als verwacht wordt dat de gezondheid van de houder zal verbeteren.

 • De parkeerkaart (bestuurder of passagier) staat op uw naam en mag alleen gebruikt worden als u er zelf bij bent.
 • De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • Plaats de parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit.
 • De parkeerkaart is geldig tot de einddatum die op de kaart staat.
 • Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel  houden aan de lokale parkeerregels van de gemeente.