Geheimhouding persoonsgegevens

31 januari 2023
Inwoners

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch doorgegeven aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Dit is wettelijk bepaald.

In sommige gevallen kunnen ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen door te geven. Wilt u dit niet? Vraag dan om geheimhouding van uw gegevens, dat kan online via onze website.  Of u kunt een afspraak maken op het gemeentehuis.