Gemeentelijke onderscheidingen

Onze gemeente kent twee gemeentelijke onderscheidingen: Ereburger van de gemeente Gemert-Bakel; De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel.
Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier gemeentelijke onderscheiding.

Ere-burgerschap

Het Ereburgerschap van de gemeente Gemert-Bakel kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan iemand die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap.
Bij het Ereburgerschap horen een gouden eremedaille en een oorkonde. De Eremedaille is tot op heden (juni 2016) eenmaal toegekend.

De Gemeentelijke Onderscheiding

De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert- Bakel kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid tegenover hen die zich hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband in belangrijke mate verdienstelijk hebben gemaakt op een breed terrein voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap op maatschappelijk gebied.
Bij de Gemeentelijke Onderscheiding horen een bronzen beeldje, een oorkonde en een draagspeld.

De Gemeentelijke Onderscheiding is vanaf 1997 tot heden (juni 2016) 23 maal toegekend zowel aan personen als aan groeperingen in de lokale samenleving.

Het Compliment

Sinds oktober 2013 wordt als aanvulling op de twee genoemde gemeentelijke onderscheidingen ‘Het Compliment’ uitgereikt. Het Compliment is een blijvende manier om ‘dankjewel’ te zeggen tegen een inwoner van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente spreekt met dit lokale gebaar erkenning en waardering uit voor inwoners die een bijzondere verdienste op hun conto hebben geschreven of die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet. Het college beslist of een voorgedragen inwoner het lokale Compliment ontvangt. Het Compliment bestaat uit een zilveren speldje, dat een miniatuurweergave is van het gemeentewapen. Het speldje is ontworpen en vervaardigd door een lokale ondernemer, Goudsmid Remko.

Tips en aandachtspunten

Als u een aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding overweegt, kunt u het beste even contact opnemen met de medewerker kabinetszaken. Deze kan dan samen met u in de voorfase nader overleggen over een aanvraag en de mogelijkheden.

Aanvraag

Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier gemeentelijke onderscheiding.externe-link-icoon

U richt uw aanvraag aan:
De burgemeester van Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420DA Gemert

Belangrijk is dat in het schriftelijke verzoek inzicht wordt gegeven over de persoon en achtergrond, de verdiensten, de motivering waarom u een verzoek tot onderscheiding doet. Eventueel kunt u onderstaand formulier downloaden en als leidraad gebruiken. Heeft u vragen of wilt u even afstemmen? Neem dan contact op met de medewerker kabinetszaken.

Doorlooptijd en kosten

Op basis van een volledige aanvraag is de doorlooptijd 3 maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden.