Gemeentesecretaris Giovanni Wouters

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Giovanni Wouters

Taken

  • De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
    Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen.

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Coördinerend gemeentesecretaris Integrale Veiligheid Peelgemeenten onbezoldigd
Lid Actieberaad ondermijnende criminaliteit Oost-Brabant onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht Golfbaan Stippelberg onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve ICT-vereniging Dimpact onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht Stichting Innovatiehuis De Peel onbezoldigd
Provisor Stichting Ruijschenbergh onbezoldigd