Gemeentesecretaris Giovanni Wouters

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Giovanni Wouters

  Taken

  • De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
   Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen.

  Nevenfuncties

  Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
  Coördinerend gemeentesecretaris Integrale Veiligheid Peelgemeenten onbezoldigd
  Lid Actieberaad ondermijnende criminaliteit Oost-Brabant onbezoldigd
  Lid Raad van Toezicht Golfbaan Stippelberg onbezoldigd
  Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve ICT-vereniging Dimpact onbezoldigd
  Lid Raad van Toezicht Stichting Innovatiehuis De Peel onbezoldigd
  Provisor Stichting Ruijschenbergh onbezoldigd