Gemert-Bakel aardgasvrij

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Iedere gemeente in Nederland moet daarvoor een plan maken. Dit plan heet de ‘Transitievisie Warmte’. Daarin staat welke alternatieven voor aardgas in welke delen van Gemert-Bakel geschikt zijn. Ook hebben we drie verkenningsgebieden aangewezen waar we willen starten met haalbaarheidsstudies (nader onderzoek): Gemert-Centrum, Gemert-Noord en Bakel-Noordoost. De technische mogelijkheden, betaalbaarheid en voorkeuren van inwoners spelen een rol bij de keuze in welk gebied we uiteindelijk gaan starten. We verwachten dat pas in 2028-2030 de eerste wijken echt aardgasvrij worden.

Dat klinkt nog ver weg, maar het is een enorme klus die we samen moeten realiseren. Dit raakt iedereen. Daarom is het belangrijk dat we nu al nadenken over alternatieven voor aardgas. We nodigen alle inwoners van harte uit om mee te denken over dit thema. Op deze manier krijg je een indruk van de uitdagingen die er liggen en kun je vragen/aandachtspunten delen met de gemeente.

Webinars

Webinar 1 maart 2021
Op maandagavond 1 maart organiseerde de gemeente een tweede webinar over het thema Aardgasvrij. In het eerste deel werden de uitkomsten van de Transitievisie Warmte in het algemeen besproken en op welke termijnen er stappen worden gezet. In het tweede deel gingen we verder in op de drie verkenningsgebieden: waarom zijn deze wijken benoemd als verkenningsgebieden? Wat voor haalbaarheidsonderzoek wordt er uitgevoerd? En wat betekent dat voor mij als inwoner van het gebied?

Terugkijken kan via de link hieronder. Ook de presentatie, de uitslagen van de Mentimeter en een overzicht met alle gestelde vragen en antwoorden zijn bijgevoegd. 

Webinar 2 Transitievisie warmte 1 maart 2021
 

BestandDEF Presentatie bewonersavond 1 maart 2021.pptx
PDFMenti uitslagen Bewonersavond Gemert-Bakel 1 maart.pdf
PDFVragen en antwoorden bijeenkomst 1 maart 2021.pdf
 

Webinar 5 november 2020
Op donderdag 5 november 2020 organiseerde de gemeente een webinar over dit thema. In dit webinar gaven we een stukje basisinformatie en kwamen concrete vragen aan bod, bijvoorbeeld: is het nog interessant om een nieuwe Cv-ketel te installeren als deze het nu begeeft? Terugkijken kan via de link hieronder. Ook de presentatie en alle gestelde vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd. Begin 2021 volgt een tweede bijeenkomst. Daarin informeren we inwoners over het vervolgproces. 

Webinar Transitievisie warmte 5 november 2020

PDFPresentatie Bewonersavond 5 november.pdf

PDF201105 Vragen-antwoorden Webinar Transitievisie warmte 5 november 2020.pdf

Enquête aardgasvrij wonen: ruim 100 vulden hun voorkeuren in

Eind november riepen we inwoners op om onze enquête over aardgasvrij wonen in te vullen. Op deze manier krijgt de gemeente een beeld van de voorkeuren die leven. 104 inwoners vulden de enquête in. 

Hoofdlijn uitkomsten
Bijna alle respondenten (102) hebben zelf al voorzieningen getroffen die het gebruik van aardgas verlagen. Dubbel glas, het isoleren van buitenmuren en dak en zonnepanelen behoren tot de top 3. Van alle respondenten hebben 7 inwoners een warmtepomp geïnstalleerd. 75% wil meewerken aan een alternatief voor aardgas als er geen structureel hogere maandlasten zijn. Qua tempo om van het aardgas af te gaan, geeft bijna de helft (49%) aan dat we als gemeente geen koploper hoeven te zijn. 38% is voor een geleidelijk tempo: tot 2050 wijk voor wijk aanpakken. Ongeveer 17% wil helemaal niet van het aardgas af. Het merendeel van de respondenten geeft aan via de gemeentepagina in de lokale krant informatie te willen ontvangen over de Transitievisie Warmte waar de gemeente aan werkt. In dit plan staat hoe we voor 2050, in fases en per wijk, aardgasvrije woningen gaan realiseren. Een nieuwsbrief en de gemeentelijke website zijn daarnaast veelgenoemde communicatiemiddelen.

Alle resultaten: PDF20201209 Resultaten enquete aardgasvrij wonen.pdf

In de open antwoordvelden zijn ook een aantal vragen gesteld en opmerkingen gedeeld. In onderstaand document lees je onze reactie op deze vragen en opmerkingen.

Meer informatie

PDF20201218 vraag en antwoord enquete voorkeuren aardgasvrij wonen.pdf

Heb je de enquête niet ingevuld, maar heb je toch nog een vraag over dit thema of wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen, stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van aardgasvrij wonen.