Gemert Mert

Ridderplein 5421 CV Gemert
11 september 2022 - 11 september 2022
Algemeen

Op 11 september 2022 van 11.00-17.00 uur wil Gemert Mert het evenement Gemert Mert 2022 organiseren. Hiervoor is op 25 april 2022 vergunning aangevraagd.