Geografische gegevens

Als u gaat bouwen of verbouwen kan het voorkomen dat u bepaalde kaarten of gegevens nodig heeft.

Bjvoorbeeld:

  • Kaartmateriaal, digitaal of op papier
  • Kadastrale informatie, bijv. eigendomsinformatie
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Luchtfoto's
  • Kadastrale kaart
  • Bestemmingsplankaart

Bij de balie in het gemeentehuis zijn gewone afdrukken op papier te verkrijgen. U kunt de informatie ook digitaal krijgen door ons een e-mail te sturen naar gemeent@gmert-bakel.nl.

De kosten die hieraan verbonden zijn vindt u in de actuele legesverordeningexterne-link-icoon.