Gevonden en verloren voorwerpen

Aangifte doen kan aan de balie of digitaal.

Gevonden voorwerpen

Als u iets gevonden heeft , kunt u hiervan persoonlijk aangifte doen aan de balie of digitaal aangifte doen van een gevonden voorwerpexterne-link-icoon.

Als u een voorwerp vindt en u weet niet wie de eigenaar is, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen. Dit doet u bij de gemeente waar u het voorwerp hebt gevonden. U kunt het voorwerp bij u houden of in bewaring geven bij de gemeente.

Gevonden en verloren voorwerpen met een dagwaarde tot € 450,-  bewaart de gemeente drie maanden. Als de vinder eigenaar wil worden van het voorwerp, is de bewaartijd één jaar. Gevonden en verloren voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450,- bewaart de gemeente één jaar.

Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud te zorgen, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Als de eigenaar zich niet meldt, wordt u na een jaar eigenaar. Dit kan alleen als u direct bij de melding aan heeft gegeven dat u eigenaar wilt worden.

Gevonden fietsen

Op de gemeentewerf staan een aantal gevonden fietsen, scooters en bromfietsen. Op de pagina 'Gevonden fietsen' kunt u kijken of uw verloren fiets gevonden is. 

Verloren voorwerpen

Als u iets verloren heeft , kunt u hiervan persoonlijk aangifte doen aan de balie of digitaal aangifte doen van een verloren voorwerpexterne-link-icoon. De gemeente registreert uw aangifte van verlies van een voorwerp. Als er een voorwerp gevonden is dat aan uw beschrijving voldoet nemen we contact met u op. Wij brengen u dan in contact met de vinder of u kunt het voorwerp ophalen in het gemeentehuis.

Meld het verlies van een bankpas altijd direct bij uw bank.

Meld het verlies van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument altijd direct bij uw gemeente.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs